MERLOT Materials

Show results for

Filter by

25-48 of 284 results for Materials Submitted by Meital Meital

האתר מיועד לקהילת המחנכים בישראל בבתי-הספר ובגנים, במגזרים השונים במערכת החינוך ומציע פעילויות, מערכי שיעור ודפי עבודה... see more

הקורס דן בתקופה של פריחה ספרותית והגותית יוצאת דופן, אשר עיצבה את זהותם התרבותית של הגרמנים לדורות, והעניקה להם את תרבותם... see more

ספר אלקטרוני וחומרי למידה בקורס. הקורס עוסק בדת האסלאם באמצעות דיון בהתפתחות ההיסטורית של מוסדות ורעיונות מראשית האסלאם... see more

חמש פעילויות המיועדות לתלמידים לקויי למידה ובהן עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסביב לים התיכון",... see more

האתר מרכז חומרי לימוד וביניהם עדויות, תמונות, מסמכים, מקורות ומחקרים הנוגעים למאבק ופריצת על הדרך לירושלים במלחמת... see more

משימה זו מלמדת על התקופה בה התרחש המעבר מעולם חקלאי לעולם תעשייתי נבין את היתרונות והחסרונות שבמעבר ליצור תעשייתי, על... see more

סביבת למידה בהיסטוריה לכיתה ז'. משימת חקר שמטרתה יישום הנלמד בנושא המאפיינים של ימי הביניים. חקר דמויות. דיון על קבוצות... see more

שתי פעילויות המיועדות לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסביב לים התיכון",... see more

סביבת למידה מתוקשבת בנושא הקשר בין ספרות והיסטוריה, בעיקר בהקשרם הלאומי והיהודי-הישראלי. בסביבה הנחיות לגבי ניתוח קטעי... see more

מצגת הדרכה למורים בנושא שימוש בפייסבוק וסרטונים המציגים אירועים שונים הקשורים בהתנהגות נבונה - דואר זבל, קשרים עם זרים

האתר מכיל מגוון חומרי לימוד, דפי מידע ומבחנים בנוגע לגוף האדם, החל מחדשות אחרונות בתחום, דרך היסטוריה, תזונה ומידע על... see more