MERLOT Materials

Show results for

Filter by

25-48 of 75 results for Materials Submitted by Meital Meital

באתר מכשירי חשמל שאינם תקינים ועל התלמידים לתקנם תוך כדי שהם לומדים על מבנה המכשיר החשמלי ותת המערכות שבו. האתר פותח על... see more

חידון עם שאלות שונות על כמות המים הנדרשת לביצוע פעולות שונות. התשובות לחידות נחשפות במעבר עם עכבר המחשב תחת השאלה

פעילות אינטראקטיבית בעקבות תערוכה בנושא חשמל - צפייה בסרטון על יצירת חשמל , זרם והתחשמלות, לימוד הנושא ומענה על שאלות... see more

דף מרכז של פעילויות אינטראקטיביות בעקבות התערוכה "לאור החשמל". צפייה בסרטונים ומענה על שאלות תוך הגבלת זמן

סדרת תמונות מלווה בהסברים - כיצד יוצרים ממטרה מקשית ושיפוד

כיצד יוצרים מד זרם - פעילות מודרכת עם תמונות והסברים על זרם החשמל

זיהוי קרינת אינפרא אדום בעזרת מצלמת וידאו

בדיקת העמידות של אלומיניום לעומת חומרים אחרים

כיצד לבנות אלקטרוסקופ מבקבוק קנקל

כיצד לבנות גשר יציב משמונה מוטות

כיצד לבנות סביבון אשליות מדיסקים ישנים

כיצד ניתן ליצור הקפאת תנועה

בפעילות זו נערבב חומרים שונים עם קצת מים ונתבונן בתוצאות. גם ביצוע פעולה פשוטה כמו הרטבה של אבקות מצויים בבית והתבוננות... see more

כיצד ליצור טלסקופ באמצעים ביתיים כגון - עדשת משקפיים, זכוכית מגדלת, קרטון, וכוסות

כיצד מסירים את קליפת הביצה מבלי לגעת בה - בעזרת חומץ

כיצד לבנות מטוטלת כאוטית מגנטית

כיצד להכין מערבולת באמצעות שני בקבוקים

כיצד מגדילים טקסט בעזרת טיפת מים הכלואה בתוך לולאה עשויה מחוט תיל

כיצד לבנות מרסס מים מקשיות