MERLOT Materials

Show results for

Filter by

49-72 of 144 results for Materials Submitted by Meital Meital

הסבר על רשיונות Creative Commons   - כיצד הרעיון תורם לשיתוף מידע ברשת ושימוש ביצירות דיגיטליות תוך שמירה על הקנין הרוחני... see more

The NMC Horizon Report > 2014 Higher Education Edition is a collaborative effort between the NMC and the EDUCAUSE... see more

The Open Educational Resources Research Hub (OER Research Hub) provides a focusfor research, designed to give answers to... see more

Online Distance Education: Towards a Research Agenda offers a systematic overview of the major issues, trends, and areas... see more

In this volume, Martin Weller examines four key areas that have been central to the developments within open education:... see more

שאלו בחינה עצמית להערכת הרגלי קריאה: כיצד וכמה אתם קוראים ומהם הרגלי הקריאה שלכם? לקוח מתוך הספר לקרוא עיתון ... ועוד... see more

תוכנית המציעה דרכי התמודדות מעשיות עם בעיות משמעת כגון חוסר כבוד, חוסר סובלנות, לעג, הצקות ואף אלימות פיזית. בתכנית 4... see more

אקסטזי ובשמו המדעי - MDMA הוא חומר סינטטי. חומר כימי שמיוצר במעבדות נסתרות שאינן חוקיות ואינן נתונות בפיקוח רפואי... see more

עלון לימות הקיץ הכולל טיפים והנחיות לגלישה בטוחה ושמירה על ילדים הגולשים ברשת, טיפים לשיתוף כדרך לבילוי של זמן איכות... see more

הרצאה של ד"ר דבורה בן שיר במסגרת הקורס פיתוח והפעלה של תכניות לימודים (14008) של האוניברסיטה הפתוחה.

המאמר מציג גישה לחקירה המתבוננת על בית ספר מנקודת מבט של הסביבה המרחבית. מטרת הגישה היא כפולה: ללמוד על טיבה של החוויה... see more

הרצאה של פרופ' שרה גורי-רוזנבליט בנושא גורמים המשפיעים על תכנון ויישום של תכניות לימוד, במסגרת הקורס פיתוח והפעלה של... see more

אתר דוידסון אונליין, אתר המציע מגוון פעילויות מדעיות ברשת

להתפלגות ההשכלה השפעה חשובה על התחלקות ההכנסה והתעסוקה ועל הפריון הכולל. על החינוך העיוני בישראל שאמור לברור את בעלי... see more

מהו מקומם של למידה וחינוך בחברה האנושית?

בפעילות זו יקראו התלמידים סיפור קומיקס העוסק בבעיה בה נתקלת קבוצת ילדים דתיים וחילוניים המשתתפת באליפות קומיקס. הפעילויות... see more

מה למדו בבתי הספר של "כל ישראל חברים" (אליאנס), בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20?

המחקר מגלה כי הסמים ה"רכים" מזיקים לגוף האדם בצורה קשה. מאמר זה סוקר את השפעותיהם המזיקות של החשיש והמריחואנה.

על הנסיון לבנות זהות משותפת לעולים מהארצות השונות: המעבר מחינוך לפי זרמים לחינוך ממלכתי, הנחלת השפה העברית, נסיונות... see more

המאמר בוחן את המשמעות של המסע לפולין עבור בני נוער ישראליים, אל מול היעדים החינוכיים שהציב משרד החינוך. המחקר מסתמך בעיקר... see more

לקט פעילויות, מאמרים ותכנים בנושא מנהיגות בזמני משבר, שסעים בחברה הישראלית, ומחלוקות ודרכי פתרון בתרבות היהודית. האתר... see more