MERLOT Materials

Show results for

Filter by

49-72 of 700 results for Materials Submitted by Meital Meital

דף מידע המסביר על מודל מתמטי בשם אוטומט תאי, בו משתמשים חוקרים כדי לדמות ולעקוב אחרי התפתחות של יערות והשפעתן של שריפות... see more

משחק המיועד לתלמידי כיתות ד', ובו על התלמידים לכתוב ולפתור תרגילי חילוק.

R. Dennemeyer, Introduction to Partial Differential Equations and Boundary Value Problems (McGraw Hill, 1968).הקורס חשוב... see more

הקורס "משחקים חוזרים" במסגרת הנושא "התמחות בחקר הרציונאליות".  הועבר באוניברסיטה העברית   על ידי  פרופ' ישראל אומן, זוכה... see more

פעילות בה התלמידים מתנסים בבניית מרובעים שונים על-פי תכונותיהם: דלתון, ריבוע, טרפז, מקבילית ועוד. מיועד לתלמידי כיתות ד'.

מאגר פעילויות ומשחקים בחשבון ובהנדסה לכיתות ד'. כולל תרגול ארבע פעולות החשבון הבסיסיות, שברים, בעיות מילוליות ועוד.

דף מידע ובו יישומון ללימוד מתמטיקה, הממחיש כיצד נראים נגזרת ואינטגרל בצורה גרפית ועל ידי כך מסביר את הגיון מאחוריהם.... see more

כלי אשר באמצעותו ניתן לבנות, לפרק ולראות כיצד וממה מצולעים שונים בנויים. ניתן לשכפל, לשקף, לסובב ועוד.

קורס מקוון מלא - סטטיסטיקה לכלכלנים ב. הקורס כולל תשע יחידות לימוד המקיפות את כל חומר הקורס, שבכל אחת מהן נעשה שימוש... see more

אתר מלווה קורס סטטיסטיקה לפסיכולוגים.האתר כולל מגוון כלים: מאגר מטלות ממוחשבות, מצגות מורחבות, שיעורים מצולמים, מילון... see more

דף מידע המסביר על תחום האקולוגיה התיאורטית: תחום בין מתמטיקה לביולוגיה בו מנסים להבין ולתאר יחסים הקיימים בטבע. מביא... see more

הקורס הוא תרגום מעובד, הכולל הרחבות, של הקורס Complex Analysisשל האוניברסיטה הפתוחה באנגליה (1975), בתוספת מדריך למידה.... see more

דף מידע בנושא התמרת או פירוק פוריה: פירוק של פונקציה כלשהי, לרכיבים מחזוריים שלה. מכיל יישומון  המדגים כיצד ניתן להרכיב... see more

כלי המאפשר המחשה ויזואלית של שברים באמצעות עיגול, פס וריבוע הניתנים לחלוקה לשברים ולצביעה.

תרגול עצמי בו על התלמידים לצייר ולצבוע שברים כעיגול, כפס או כריבוע. לתרגול שלוש רמות: שברים עם המונה 1, שברים הקטנים מ-1,... see more

משחק בו התלמידים מתרגלים שברים באמצעות מילוי כוסות ברד. למשחק חמש רמות: במונה 1, חלוקות עזר, מונה ללא הגבלה ועוד. מיועד... see more

הקורס משמש מבוא לתורת ההסתברות לסטודנטים למתמטיקה ועשוי לעניין גם סטודנטים להנדסה ולמדעים שיש להם הרקע הדרוש בחשבון... see more

הקורס כולל יחידת הכנה ועשרה פרקי לימוד. יחידת ההכנה מקנה מושגים מתורת הקבוצות וכוללת פרק על תכונות של הישר הממשי. בפרקי... see more

האתר כולל מאגר פעילויות בתחומי דעת השונים (מתמטיקה, היסטוריה, גיאוגרפיה, חינוך לשוני, מקרא) ומיועד לתלמידים עם לקויות... see more

משחק אינטראקטיבי בו על התלמידים לפתור משוואות חיבור עד 1,000.

ארכיון עלון המתמטיקה לבית הספר היסודי מבית מט"ח. כל גיליון עוסק בנושא שונה מהעולם הרחב, אשר מוצג באמצעות קטעי קריאה... see more

משחק אינטראקטיבי בו על התלמידים לפתור משוואות חיבור וחיסור בשרשרת עד עשרים.