MERLOT Materials

Show results for

Filter by

49-54 of 54 results for MERLOT Materials

ה-11 בספטמבר יצר סימן שאלה גדול על התפקיד שיש לתקשורת בעולם מוכה טרור. המאמר דן בשאלה: האם ממלאת התקשורת את תפקדיה בכך... see more

המאמר דן בהשפעתה של התקשורת הישראלית על הדימוי של העולים מרוסיה. התקשורת משמרת סטריאוטיפים ומקשה בכך על קליטתם של... see more

כולנו לובשים ג'ינס. על האופנה, הצועדת בעקבות מגמות חברתיות נוספות, המובילות לטשטוש הגבולות בין המינים בחברה המערבית.

קרל מרכס היה סוציולוג, כלכלן ומהפכן בן המאה התשע עשרה. עיקר פרסומו נובע מתוך מאמציו לגלות ולנסח את החוקים הקובעים את... see more

כיצד מעצבים אמצעי התקשורת את מוחותינו?  כיצד משתתפים אמצעי התקשורת ביצירת האידיאולוגיות שלנו? תנועת ההשכלה היתה תוצר של... see more

המאמר בוחן את תופעת דרות הרחוב בארץ ובעולם, ומתאר את התפתחותה ההדרגתית של התופעה בתל אביב. המאמר מתמקד בסיבות לכך שאנשים... see more