MERLOT Materials

Show results for

Filter by

49-72 of 284 results for Materials Submitted by Meital Meital

האתר מציע תוכניות חינוכיות, מאגר מידע של מאמרים ומחקרים, מסד נתונים אודות מגוון היצורים החיים, מפות, משחקים ואתגרים... see more

קורס מקנה לסטודנטים בתחום המדעים את הכלים הדרושים בתחום החדו"א2 במשתנה אחד. הוא מדגיש את הטכניקה והיישומים יותר מאשר את... see more

ספר הקורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (תרגום: נ' שקד-מונדרר; האוניברסיטה הפתוחה, 1998) הוא תרגום לעברית של פרקים 19-12... see more

חומרי לימוד בקורס וספר הקורס האלקטרוני "היסטוריה - מיתוס או מציאות? מחשבות על מצב המקצוע". הקורס משמש מבוא לדיונים... see more

קורס עוסק במרחבים מטריים ובטופולוגיה קבוצתית, תורות שהפכו במהלך המאה ה-20 ליסודות האיתנים שעליהם נבנית האנליזה המודרנית.... see more

סביבת למידה בהיסטוריה של ימי הביניים לכיתות ז'. דפי עובדה לתלמידים ומקורות מידע רבים  - טקסטים ותמונות - בנושא הנצרות... see more

סביבת למידה מתוקשבת בספרות המעודדת ומתמקדת בפרשנות תלמידים לשירה. בסביבה פעילויות ומידע על ההבדלים בין שירה קלאסית... see more

סביבת למידה מתוקשבת בכימיה לתלמידי חטיבת הביניים. בסביבה דפי מידע על יסודות הכימיה, מבנה האטום, שינויים פיזיקליים... see more

סביבת למידה מתוקשבת בנושא תהליכים היסטוריים ששינו את כללי המשחק במדינות שונות (ארה"ב, צרפת, גרמניה, בריטניה, הקיסרות... see more

סביבת למידה לכיתות ג' שמטרתה לבחון את דמותו של המנהיג בעם ישראל ולהכיר מנהיגים שונים מההסטוריה של עמנו, לזהות את תכונות... see more

נושאי הלימוד מרחבי הילברט, אופרטורים לינאריים, פונקציונלים לינאריים, המשפט הספקטרלי עבור אופרטורים קומפקטיים צמודים לעצמם... see more

חומר הלימוד היחידה הראשונה בקורס היא הקדמה כללית לסטטיסטיקה, ובה מתוארת ההתפתחות ההיסטורית של הסטטיסטיקה, וניתן מושג על... see more

סביבת למידה לכיתות י"א, העוסקת בתקופת מלחמת העולם הראשונה מנקודת המבט של יצירות האמנות. שיח עם יצירות אומנות פלסטיות... see more

מטרת הקורס להקנות ידע והבנה בתחום האלגברה המופשטת. הוא מיועד לסטודנטים למתמטיקה או למדעי המחשב, וגם סטודנטים לפיסיקה... see more