MERLOT Materials

Show results for

Filter by

49-52 of 52 results for Materials Submitted by Meital Meital

דף מידע ובו משחק "שולה מוקשים קוונטי" ללימוד פיזיקת קוונטיפ. במשחק ישנם מספר מוקשים מוחבאים על פני שני לוחות בסופרפוזיציה... see more

דף מידע ובו יישומון הממחיש כיצד הכוחות וגלגולי האנרגיה מניעים את רכבת ההרים וכך שלא תיפול או תעצור. מופיע במדור למידה... see more

ציר הזמן של אתר תולדוט ללימודי היסטוריה המותאמים לתוכניות הלימודים לחטיבת הביניים ולתיכון. בציר ניתן לראות אירועים... see more

דף מידע העוסק במושג תנועת השיגור וכוחות ובגרומים המשפיעים על התנועה, ומדגים אותם באמצעות משחק של קליעה למטרה. מופיע במדור... see more