MERLOT Materials

Show results for

Filter by

73-96 of 141 results for MERLOT Materials

על "מהומות אוקטובר" וסיכום ממצאי ועדת אור. כאות הזדהות עם אינתיפאדת אל-אקצה, פתחו אזרחי ישראל הערבים בהפגנות אלימות,... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסעות בזמן – בונים מדינה... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסעות בזמן – בונים מדינה... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסעות בזמן – בונים מדינה... see more

פעילות בנושא מושב בית יצחק-שער חפר וסיפור הקמתו, בהקשר לעליה החמישית והתיישבות היקים בארץ ישראל. חלק מאתר יקה, שהוקם... see more

מהן התפיסות הסטריאוטיפיות הקיימות בקרב בני נוער יהודים וערבים בישראל? כצד מתפתח הסטריאוטיפ , והאם תוכניות החינוך בבית... see more

מהן התפיסות הסטריאוטיפיות הקיימות בקרב בני נוער יהודים וערבים בישראל? כצד מתפתח הסטריאוטיפ, והאם תוכניות החינוך בבית הספר... see more

אתר המביא קטעים מיומניו, כתביו והתכתבויותיו של בן-גוריון בצורת בלוג.

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מישור החוף התיכון והדרומי... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסעות בזמן – בונים מדינה... see more

סקירה היסטורית של ההתיישבות היהודית בגליל, החל מסוף המאה ה-19.

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מישור החוף התיכון והדרומי... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מישור החוף התיכון והדרומי... see more

האתר מכיל חלק מאוסף כרזות שנאסף ונשמר בארכיון הציוני המרכזי בירושלים. הכרזות משמשות כמראה שבאמצעותה ניתן לבחון את הלך... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסעות בזמן – בונים מדינה... see more

מדינת ישראל הוקמה בעקבות תלאות העם היהודי בגולה, לכן בבסיסה היא מדינת היהודים. אך רבים היו מעדיפים שתהיה זו מדינה אזרחית,... see more

החלק השני בהרצאתו של פרופ' א.ב. יהושע. מדינת ישראל הוקמה בעקבות תלאות העם היהודי בגולה, לכן בבסיסה היא מדינת היהודים. אך... see more

החלק השלישי בהרצאתו של פרופ' א.ב. יהושע. מדינת ישראל הוקמה בעקבות תלאות העם היהודי בגולה, לכן בבסיסה היא מדינת היהודים.... see more

החלק הרביעי בהרצאתו של פרופ' א.ב. יהושע. מדינת ישראל הוקמה בעקבות תלאות העם היהודי בגולה, לכן בבסיסה היא מדינת היהודים.... see more

פעילות בנושא העיר נהריה, בהקשר לעליה החמישית והתיישבות היקים בה. חלק מאתר יקה, שהוקם ביוזמת ארגון יוצאי מרכז אירופה... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסעות בזמן – בונים מדינה... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסעות בזמן – בונים מדינה... see more

פרופ' יוסי נבו, ראש החוג להיסטוריה של המזרח התיכון באוניברסיטת על השפעת סיום תקופת המנדט הבריטי בישראל על ערביי ישראל... see more

על קוי הגבול של מדינת ישראל עם מדינות ערב השכנות.