MERLOT Materials

Show results for

Filter by

73-96 of 687 results for Materials Submitted by Meital Meital

סיכום הישגיה של מדינת ישראל, חמש שנים לאחר הקמתה בהפקת הסוכנות היהודית: חוק השבות, קבורת הרצל, קבלת ישראל לאו"ם ועוד.... see more

סרטון המסביר את תהליך ריכוז הפולחן והמשמעות הדתית והחברתית שלו.

רינה אהרוני מספרת על הצטרפותה ללח"י למרות היחס השלילי של אביה לתנועה, על פעולתה בהדבקת כרוזים ועל המאבק בבית. מתוך:... see more

הסרט מציג את התרבות והחיים בירושלים בשנות העשרים של המאה העשרים בראשית תקופת המנדט הבריטי. השפעת התרבות הבריטית והשינוי... see more

סרט משנת 1941 שמתאר הצלת ילדים ועליית הנוער מגרמניה הנאצית בראשית מלחמת העולם השנייה וההתיישבות בארץ ישראל. מתוך: ארכיון... see more

סרטון הדרכה בנושא שיפור התקשורת בין מורים ותלמידים בעזרת הבנת צרכי הצדדים כקבוצה וכפרטים. הסרטון לקוח מאתר בין... see more

הגורמים והמטרות של מבצע שלום הגליל ב-1982, והתגובות למבצע בעולם.

יורם טהרלב מסכם בקצת יותר מששים שניות, בחריזה ובהומור, את 61 שנותיה של מדינת ישראל. © יורם טהרלב. www.taharlev.com.

תיאור חייהם של תושבי קיבוץ נגבה במלחמת העצמאות. הסרט צולם בשנת 1948. מתוך: ארכיון הסרטים היהודיים ע"ש סטיבן שפילברג .

פעילותו של בנימין זאב הרצל משלביה הראשונים בזמן שליחותו בצרפת, כולל פרשת דרייפוס, תיאור פעילותו המדינית, ומורשתו במדינת... see more

האנרגיה על צורותיה השונות סובבת אותנו, היא המקור לכח המניע גופים, היא החום, היא מה שיוצר את הזרם החשמלי, את זרם המים, את... see more

במצגת הסברים ושאלות לדיון בנושאים: מהן זכויות האדם, מדוע אנו זקוקים להן ותפקידו של מי להגן ולשמור עליהן. ניתן להשתמש... see more

סרטון העוסק בממצא הארכיאולוגי ממגידו המספר על תקופתו של המלך הישראלי אחאב. במגידו נמצאו ארבעה מבנים ארוכים, שהחוקרים... see more

שיעור מוקלט ומוסרט מלווה במצגת בנושא זכויות האדם : זכויות חברתיות, זכויות פוליטיות, זכויות מיעוטים וזכויות קבוצה. מוגש על... see more

דף מידע ובו מצגת המסבירה על התפרצות הר הגעש באיסלנד באפריל 2010, ובה מידע על התנאים הגיאולוגיים הייחודיים הקיימים באיסלנד... see more

הרצאתו של ד"ר עמוס בר-דע: "אלוקים נמצא בפרטים הקטנים", מתוך הקורס "עולמות נפגשים". במסגרת ההרצאה נעשה ניסיון להפגיש בין... see more

הרצאה של ד"ר דבורה בן שיר במסגרת הקורס פיתוח והפעלה של תכניות לימודים (14008) של האוניברסיטה הפתוחה.

הרצאה של פרופ' שרה גורי-רוזנבליט בנושא גורמים המשפיעים על תכנון ויישום של תכניות לימוד, במסגרת הקורס פיתוח והפעלה של... see more

לימוד כיצד לפתור מבחן בהנדסה עם משולשים ומרובעים.

חלקו הראשון של מבחן מסכם את החומר שלימוד במשך כל השנה.