MERLOT Materials

Show results for

Filter by

97-120 of 349 results for MERLOT Materials

מאמר  של ניר להב העוסק בהקשר בין מהפכות חברתיות וטכנולוגיה. מתוך הקשרים הללו יש רמזים לכך שכיום אנחנו עדים לתחילתה של... see more

הרצאה של ד"ר דפנה רבן עלהטכנוךוגיה החדשה והשפעתה עלינו. מהן הסיבות לקפיצת המדרגה?  • מהן המשמעויות למיגזר ההוראה וההשכלה?... see more

ג'יי הורוביץ מתייחס לעלייתן של הרשתות החברתיות, מול הירידה בשימוש בבלוגים, אם בעבר הבלוג נתפס כחסר עומק וקל דעת, מול... see more

מאמר המדבר על השאלה האם יש הבדל בעיבוד הקוגניטיבי של המידע האלקטרוני לעומת הנייר המודפס ? בהמשך למגמת גידול בשימוש בספרים... see more

המחקר עקב אחר מחקר מוקדם ממנו שמצא כי בעוד יכולתם של בנים ובנות בחטיבת הביניים בחיפוש חומרים בספריה זהה, הרי שבמדיום... see more

מחקר שנערך לאחרונה בארה"ב בחן את תרומת המחשבים הניידים שניתנו לתלמידים בכיתות (ביחס מחשבים של אחד לאחד) לקידום אוריינות... see more

מאמר זה נכתב לקראת כנס ההאקרים השני בישראל - נובמבר 2004 , והינו הרחבה למאמרי "פעולות מחאה ואבטחה או פשיעה ווירטואלית"... see more

המחקר הבא לבדוק  כיצד משפיעה התרבות על השימוש בטכנולוגיות המידע והתקשורת (ICTs) באמצעות הסתכלות על בני נוער מקבוצות... see more

המאמר מדבר על , מדוע מעודף הבלוג, כטכסט ווירטואלי, ומהו מקור המשיכה שלו. כדי ללמוד על תפוצתם הרבה של הטכסטים ה... see more

המאמר מדבר על האינטרנט המהווה כיום חרב פיפיות ואתגר ממשי לממשלים רבים ברחבי העולם; ברכה הטמונה במידע הרב, הנגיש לכל... see more

כתבה על : אם בעבר הדוא"ל נחשב כאמצעי לשיפור היעילות בארגונים , הרי היום מתחילים להבין כי הוא גורם לירידה בתפוקה של... see more

מאמר זה דן בדמוקרטיה קושי בהשתתפות של קבוצות ופרטים רבים בתוכה, ויכולתם ליטול חלק בשיח הציבורי. למרות ההבטחה, השימושים... see more

המאמר מדבר על החסם מרכזי של הדמוקרטיה בת זמננו היא הקושי בהשתתפות של קבוצות ופרטים רבים בתוכה, ויכולתם ליטול חלק בשיח... see more

תוצאות מחקר שנערך על ידי עמותת אשנב וסקר 32 אתרי אינטרנט לילדים בישראל בכדי לבחון נושאים של איסוף מידע על קטינים, מדיניות... see more

מאמרון הדן על דרכי התיווך בהוראה באמעות המחשבים, לכל ילד דרכי למידה משלו ודרכי הוראה רבות ושונות יכולות להוביל אל היעד... see more

תקציר  על מאמרו של דן אוסטין  הדן בדרכים  החדשות  שנוצרו להוראה  וללמידה.The World Wide Web a Technology to... see more

מאמר המתייחס לכלים חדשים שמאפיינים את האינטרנט היום, ושואל כיצד החינוך צריך להשתנות כדי לשלב אותם בהצלחה. הנחת יסוד במאמר... see more

מיזם פיתוח תוכניות חינוכיות לשימוש נבון ברשת

מאמר העוסק בחקר  המוח  שהיה  מאז  ומעולם רודף  אופנות  וכל טכנולוגיה חדשה  שיצאה לשוק  הושוותה לתפקוד המוח. כאשר שעוני... see more

יאיר עמיחי המבורגר, ראש המרכז לחקר הפסיכולוגיה של האינטרנט במרכז הבינתחומי מדבר על כיצד הטיפוס המופנם מתשלב ברשתות... see more

מאמר של ג'יי הורוויץ על היפרטקסט, ועל כתיבה שונה לאינטרנט מאשר לדף המודפס,  הטקסט עצמו היה הדבר החשוב, אבל קיימת הקפדה... see more

המאמר דן בסוגיית המרתו של המורה למורה עדכני ברוח הקדמה הטכנולוגית ובהשלכות הדמוגרפיות על המרה זו. המאמר מתאר 3 טיפוסי... see more

אתר זה הינו סביבת עבודה לתלמידים בבית הספר היסודי נוהגים בתבונה ברשת : שיר מתכתבת באינטרנט. בכתיבה ברשת יש יתרונות... see more