MERLOT Materials

Show results for

Filter by

97-120 of 130 results for MERLOT Materials

High-quality movies of molecules involved in cell motility. Includes vesicle movement, myosin, and neuronal transport.

A group of students from UCSF perform a synchronized swimming routine demonstrating cell division (mitosis). A... see more

דף מידע ובו סרטון העוסק בפעולת מנוע הATP ובפעולת מנוע הATP synthase. הסרטון ממחיש כיצד מנוע זה פועל להפקת אנרגיה בצורת... see more

דך מידע בנושא תוגבה חיסונית, ובו סרטון המציג את פעולתה של מולקולת ה-CSF - Colony Stimulating Factor. הסקרטון מקושר לאתר... see more

The "Tree of Life", is a graphical representation of the relationships between approximately 3000 species.  This image... see more

דף מידע ובו סרטון המציג את אבני הדרך העיקריות בביוכימיה בשלושים השנים האחרונות. הסרטון מקושר לאתר youtube. מופיע במדור... see more

דף מידע המכיל סרטון המתאר באופן מופשט את תפקידיו העיקריים של האברון בתא הנקרא אברון גולג'י. מכיל קישור לאתר המקורי של... see more

דף מידע ובו סרטון בנושא בקרת שיעתוק הדנ"א על ידי אופרון הלקטוז. הסרטון מקושר לאתר YouTube . כלול במדור מאגר מדע באתר... see more

דף מידע בנושא תהליך הליגציה - חיתוך ה-DNA והחדרת מקטע DNA חדש לתוכו - ובו סרטון הממחיש את התהליך. הסרטון מקושר לאתר... see more

דף מידע המכיל סרטון בנושא אפופטוזיס - מוות מכוון של התא. הסרטון מציג אפופטוזיס של תא המופעל בידי תא T. מכיל קישור לאתר... see more

דף מידע המתאר את האברונים העיקריים הקיימים בתא: ליזוזום, אברון גולג'י, הרשת האנדופלזמטית, הגרעין והמיטוכונדריה. מכיל... see more

דף מידע ובו הסרטון המסביר מהם ההורמונים וכיצד הם פועלים. הסרטן הוא בשפה האנגלית והדף מכיל תרגום והסברים. מופיע במדור מאגר... see more

דף מידע ובו סרטון מסביר על מבנים בשלד התא הנקראים מיקרוטובולים: המבנה שלהם, תפקידיהם השונים בסוגי תאים שונים וחשיבותם.... see more

דף מידע ובו סרטון המתאר את המבנה, המאפיינים והתפקידים השונים של ממברנת התא. הסרטון הוא באנגלית והדף מכיל תרגום והסברים.... see more

דף מידע ובו סרטון העוסק בתהליך תלוי האור בפוטוסינתזה, בו נוצרת האנרגיה בצמח. הסרטון מקושר לאתר YouTube . כלול במדור מאגר... see more

דף מידע העוסק בתהליך שעתוק הגנים כשלב ראשוני בתהליך יצירת החלבונים, ובו סרטון המתאר את תהליך השעתוק עם רכיביו העיקריים.... see more

דף מידע המכיל סרטון המתאר כיצד נוצר מתח הממברנה בתא. הסרטון מקושר לאתר YouTube . כלול במדור מאגר מדע באתר דוידסון... see more

דף מידע ובו סרטון בנושא מיטוזה: התהליך אשר בו תא מתחלק ויוצר שני תאים חדשים זהים. בסרטון ניתן לראות כיצד תהליך זה... see more

דף מידע בנושא שימוש חוזר בחלבונים בתא, ובו סרטון המציג כיצד התא ממחזר חלבונים תוך שימוש בנשאים לגלוקוז GLUT4. הסרטון... see more

דף מידע ובו סרטון המציג את השחקנים המרכזיים בתגובת חלבוני ה-G ואת תפקידם בתגובת שרשרת המהווה מנגנון תקשורת... see more

דף מידע ובו סרטון הממחיש כיצד מתרחש תהליך קישור תא דם לבן (לויקוציט) אל דופן כלי הדם על מנת לעבור דרכו ולהגיע  אל אתר... see more

דף מידע ובו סרטון הסוקר את רוב סוגיי חלבוני ההעברה: חלבונים המאפשרים מעבר מבוקר של חומרים דרך הממברנה התאית ואל תוך... see more

דף מידע המכיך סרטון בו מוסבר הרעיון מאחורי קיום מפל ריכוזים בתא, תוך מתן דוגמת שרשרת מעבר האלקטרונים המפעילה את ה-ATP... see more

דף מידע ובו סרטון העוסק בפעולת משאבת הנתרן-אשלגן, במנגנון פעולתה ותפקידיה בתא. הסרטון הוא באנגלית והדף מכיל תרגום... see more