MERLOT Materials

Show results for

Filter by

121-144 of 534 results for MERLOT Materials

"This unit interrogates the idea of a globalised world by showing how inequalities in access to material wealth and... see more

This is a free, online textbook offered by Bookboon.com.  'The Nordic success model of globalization is unique. Whereas... see more

This is a free, online textbook offered by Bookboon.com.  'The Nordic success model of globalization is unique. Whereas... see more

This is a free, online textbook offered by Bookboon.com.  The book is meant to prepare employees for assignments in other... see more

This is a free, online book offered by Bookboon.com.  The book is designed for those who are planning to work in another... see more

This is a free, online textbook offered by Bookboon.com.  "This is the second part of the book that examines process and... see more

This is a free, online textbook from Bookboon.com.  "This book has two parts. The first part talks about general... see more

Página chilena, donde muestra como exportar paso a paso

על חלקם של התאגידים במשבר הסביבתי העולמי: דלדול שכבת האוזון, התחממות עולמית, רעלים אורגניים ארוכי טווח, פסולת גרעינית,... see more

ישראל מתכננת להזרים נפט גולמי מהים הכספי לאילת בצינור אילת –אשקלון, שתקטין את התלות במפיקות הנפט מן המפרץ.

המאמר סוקר את השינויים שחלו בשוק העבודה הישראלי, לגבי השתתפות נשים בכח העבודה, ומציע דרכים לשילוב הנשים על בסיס יותר... see more

על קרטל אופ"ק - ארגון המדינות המפיקות נפט.

על הגורמים לקביעת מחיר הנפט.

צמיחה מהירה בכלכלות ארה"ב ואירופה בשני העשורים הקרובים עשויה להביא לחוסר יציבות בכלכלות המדינות המתפתחות, כולל קריסה... see more

מידע על הביקוש לגפ"ם (גז פחמימני מעובה), שצפוי לגדול עד לשנת 2010, יותר מהביקוש לנפט: הגידול בביקוש והירידה בייצוא מהמזרח... see more

מידע על הסיבות לכך שאין להסתמך על אופ"ק, שיספק עד שנת 2020 את הביקוש העולמי הגובר לנפט: על חמשת הגורמים המשפיעים ביותר על... see more

הנפט הרוסי צפוי לזרום החל מסוף השנה מערבה בצינורות שחוצים את שטח אוקראינה ומגיעים עד לקרואטיה.

עיראק ורוסיה יחתמו על הסכם לשיתוף פעולה כלכלי לתקופה של 10 שנים, הכולל 67 מיזמי נפט וגז, תחבורה ותקשורת.

החלו העבודות להנחת צינור הנפט באקו-סייהן שבאזרביג'ן לטורקיה. הצינור יאפשר לייצא נפט מאזור הים הכספי, ויסייע לגוון את... see more

על העלייה החדה בייצוא נפט מעיראק בספטמבר 2002.

אסטרטגיית המחירים של אופ"ק נחלה הצלחה ב-3 השנים האחרונות והגדילה את הכנסות הנפט של חברות הארגון, אולם ההגנה על המחיר תוך... see more

מלחמה בעיראק תביא לירידה חריפה בביקוש לנפט גולמי (ספוט) מהמפרץ, והיבואנים צפויים לתור אחר שווקים חדשים כדי להימנע מתשלום... see more

הביקוש לגז טבעי, המספק כ- 22% מצריכת האנרגיה של מערב אירופה, צפוי לגדול עד סוף העשור ב- 2.3% לשנה בממוצע. הביקוש הגובר... see more

ארה"ב ובנות בריתה מכחישות באופן רשמי שהנפט הוא בין המניעים העיקריים למלחמה שתביא להפלת סדאם חוסיין מכיסאו, אולם ניצול מלא... see more