MERLOT Materials

Show results for

Filter by

121-144 of 1,130 results for Materials Submitted by Meital Meital

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסעות בזמן – ממדינת מקדש... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסעות בזמן – ממדינת מקדש... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: יוון, רומא... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: יוון, רומא... see more

אלכסנדר פלמינג (1955 - 1881), גילה את הפניצילין - האנטיביוטיקה הראשונה בעולם, שהצילה ממוות מיליוני אנשים בעולם.

אובדן, אבל ושכול הם חלק בלתי נפרד מהוויית החיים במדינת ישראל. נשות מקצוע, המטפלות במשפחות שכולות, בשיחה על תהליך השכול... see more

אובדן, אבל ושכול הם חלק בלתי נפרד מהוויית החיים במדינת ישראל. נשות מקצוע, המטפלות במשפחות שכולות, בשיחה על תהליך השכול... see more

אמון הציבור בממשל במדינות דמוקרטיות הוא נושא אקטואלי, שנוגע לסוגיות של פוליטיקה וחברה. דיון בנושא בהנחיית ד"ר ערן... see more

אמון הציבור בממשל במדינות דמוקרטיות הוא נושא אקטואלי, שנוגע לסוגיות של פוליטיקה וחברה. דיון בנושא בהנחיית ד"ר ערן... see more

כמה אנחנו, הציבור מאמין ושבע רצון מהמגזר הציבורי בישראל? ראיון עם פרופ' ערן ויגודה-גדות, ראש בית הספר למדעי המדינה... see more

כבר תשע שנים מפרסמים פרופ' ערן ויגודה-גדות מאוניברסיטת חיפה ופרופ' שלמה מזרחי מאוניברסיטת בן גוריון את המדד לבדיקת ביצועי... see more

סביבת למידה בה לומדים וחוקרים את מאפייני המשטרים הטוטליטריים במאה העשרים, אשר שקפו נטיות אידיאולוגיות ששינו את פני החברה.... see more

דף מידע בנושא אנטיביוטיקה המספר על המחקרים שקדמו לגילוי התרופה, ואיך גילה אותה לבסוף אלכסנדר פלמינג. מופיע במדור מאגר מדע... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: יוון, רומא... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: יוון, רומא... see more

בישראל כלואים, על פי הערכות, 10,000 אסירים ביטחוניים. ראיון עם שגית יהושע מאוניברסיטת בר אילן שחקרה את המאפיינים הייחודים... see more

הרצאה מוקלטת בוידאו בנושא "אספסיאנוס, כיבוש הגליל ותורת המלחמה הרומית" : פרופ' ישראל שצמן מרצה על השיקולים שעמדו לנגד... see more

משימה זו מלמדת על ההשפעות של משברים כלכליים על המדינה והחברה. הפעילות פותחה לכיתות ט' ועוסקת במשבר הכלכלי הגדול שפקד את... see more

פרופ' אברהם בן צבי מאוני' חיפה מארח את מר דני איילון ,שגריר ישראל בארה"ב 2002-2006 לשיחה בשני חלקים. החלק הראשון מתמקד... see more

פרופ' אברהם בן צבי מאוני' חיפה מארח את מר דני איילון ,שגריר ישראל בארה"ב 2002-2006 לשיחה בשני חלקים. החלק הראשון מתמקד... see more

פרופ' אמציה ברעם, ראש המרכז לחקר עיראק באוניברסיטת חיפה מדבר על ההשפעות האפשריות של בחירתו של ברק אובאמה על יחסי ארצות... see more

תצלום של ארמון המלכים עמרי ואחאב בשומרון. שומרון הייתה בירת ממלכת ישראל במאות ה-9 וה-8 לפנה"ס. שומרון מזוהה בכפר הערבי... see more

סיכום קצר - ארס פואטיקה או מטא שירה היא שירה שעוסקת בשירה. שירה שמנסחת אמירה על לשון השיר, על אומנות השיר, על סוגי השירה,... see more

פעילות העוסקת בארץ ישראל במאה ה-19 ומאפשרת לתלמיד/ה לפענח ולו מקצת ממאורעות התקופה באמצעות כתב חידה – "בארץ ישראל שולטים... see more