MERLOT Materials

Show results for

Filter by

121-144 of 252 results for discipline "Zoology"

בקישור זה טקסט פשוט ומנוקד המסביר אילו תנאים צריך ארנבון מחמד. לקטסט גם גרסא לשמיעה. מופיע בחדר העיון של מערכת אופק... see more

מטלת חקר מתוקשבת. במשימה זו התלמידים נדרשים לאתר מידע מגוון ברשת אודות בעל החיים שיעלה בהגרלה שתיערך בכיתה, ויצורו כרטיס... see more

מטלת חקר מתוקשבת. מנהלי אתר מיני ישראל החליטו על מיזם חדש שמטרתו להקים באתר מיני ישראל גן בוטאני זאולוגי המדמה סביבה... see more

דף מידע ובו סרטון המתאר כיצד דגים נושמים ואת מבנה מערכת הזימים. הסרטון הוא באנגלית והדף מכיל תרגום והסברים. הסרטון מקושר... see more

דף מידע ובו שני סרטונים המתארים כיצד טווה העכביש את רשתו. הסרטון הראשון עוסק בתהליך טווית סיבי הקורים והסרטון השני עוסק... see more

דף מידע ובו סרטון בנושא כיצד מכינות הדבורים דבש. הסרטון הוא בנגלית והדף מכיל תרגום והסברים. הסרטון מקושר לאתר YouTube .... see more

מאמר המספר על יכולתם של כלבים לזהות סרטן באמצעות חוש הריח. כלול במדור מאגר מדע באתר דוידסון אונליין.

דף מידע בנושא שימוש בהסוואה בטבע, ובו בסרטון המראה כיצד מספר בעלי חיים משתמשים בהתחפשות כאסטרטגיות להגנה מטורפים, הרתעה... see more

מאמר העוסק בנושא החקיינות בטבע ומתאר את מחקריו של הנרי וולטר בייטס ואת התופעה בנקראת על שמו, בה חיות ללא מנגנוני הגנה... see more

האומנם רשאי האדם לראות את עצמו כנזר הבריאה, ולהתנהג אל שאר בעלי החיים כאל נחותים ממנו וכמי שלא ראויים ליחס מוסרי? האם... see more

סקירה של בתי הגידול העיקריים בישראל ומיני חיות-בר הקשורים אליהם שהוכחדו או נמצאים בסכנת הכחדה. מתוך הדו"ח לטבע נולד- על... see more

סקירה על חדירת מינים מבויתים ומינים זרים לסביבה הטבעית בישראל והשפעתם על מיני הבר.

על שימור מינים נדירים ומינים בסכנת הכחדה - מהו מין נדיר?, איך מחליטים מה לשמר?, אז מה עושים? איך משמרים? והאם אפשר לשמר... see more

בין בעלי החיים מבחינים בין שתי תבניות של תפקוד צעירים שאך זה נולדו או בקעו, יש כאלה שהם חסרי ישע ויש את... see more

התיאוריה האקולוגית גורסת כי שני מינים שמנצלים משאב מסוים בדרך דומה לא יכולים לחיות יחד. כלומר אם שני המינים מתחרים על... see more

הסדרה מציגה נושאים מרכזיים בהתנהגות בעלי-חיים ואת הגישות המחקריות השונות בתחום זה. ספרי הסדרה מתארים דפוסי התנהגות שונים... see more

הסדרה מציגה נושאים מרכזיים בהתנהגות בעלי-חיים ואת הגישות המחקריות השונות בתחום זה. ספרי הסדרה מתארים דפוסי התנהגות שונים... see more

מאמר - בעלי חיים ובני אדם מפיצים מסביבם ריחות, המפתים את בני הזוויג השני. הם מפזרים פרומונים או בשמים, כי לאהבה, מתברר,... see more

תמונה - אחד האמצעים למלחמה במזיק היא צרעה טפילית בשם Diglyphus isaea. הצרעה מאתרת את רימת הזבוב, עוקצת אותה בתוך המנהרה,... see more

תרשים הממחיש את תהליך שכפול כבשה בוגרת.

This website has a plethora of information on birds, scientific and educational programs, and environmental conservation... see more

Here you can find various activities and lesson plans to help teach students about how animals and plants are able to... see more

The Reef Environmental Education Foundation is a grass-roots organization that seeks to conserve marine ecosystems by... see more

The Christmas bird count (CBC) is an annual effort to determine the distribution and abundance of all bird species in the... see more