MERLOT Materials

Show results for

Filter by

121-144 of 349 results for MERLOT Materials

תיאור תהליך של ניסיון לקרב את התלמידים ללימוד המיקרא בעזרת רשתותת חברתיות, סטודנטים למקרא במכללת לוינסקי לחינוך יפתחו... see more

סקר העוסק בGoogle Insights for Search מציג נתונים על היקפי חיפוש, על פי איזורים וקטגוריות, ומאפשר בחירה של טווח הזמן... see more

מאמר זה הוא חלק ממחקר חלוצי המנתח את השימוש באתרי אינטרנט בקרב כ-600 מתמודדים לראשות 156 רשויות מקומיות בישראל, במהלך... see more

מאמר המדבר על כך שטכנולוגיה מתחדשת יכולה להביא עמה שינויים גדולים וברי משמעות בעולם החינוך. ואכן כיום ניתן להבחין כי... see more

מערך חקר מידעני או מתווה מידעני לתלמידי ביה"ס תיכון בארה"ב המתמודדים עם חיפוש מושכל באינטרנט . רוב תלמידי בתי הספר... see more

מאמר זה מדבר על צורות חדשות של תקשורת וערוצי שיח בחברה. הטוקבק מהווה זירה להתחדשות ושינוי פוליטי, חברתי ותרבותי. הבנת... see more

מאמר על מכשירים ניידים וביניהם סמרטפונים, הולכים ונכנסים לשימוש בעולם האקדמי ובעולם החינוך,לדעת ד"ר אינה בלאו הם ילכו... see more

מאמרון מענין של ג'יי הורוויץ מצביע על אחת הבעיות המרכזיות של תחומי התקשוב בקרב בני הנוער כיום והיא העדר יכולות להעריך... see more

מאמר המתאר את הופעת  המכונה  החושבת  ותוארה  כאירוע  השלישי  בחשיבותו - לאחר  הופעת החיים והופעת האדם  - בהיסטוריה... see more

סרטו המדבר על מיהו המורה במאה ה-21? מהם גבולות אחריותו? איפה מתחיל ונגמר המרחב כאדם פרטי, ומתי נכנסים לדמות המורה? מהו... see more

המאמר דן במקומה של המדיה החדשה כמחוללת מהפכות חברתיות. השיח קיבל תאוצה עקב המחאות הגלובליות של קיץ 2011 על "הצדק החברתי"... see more

המדיה החדשה כמחוללת מהפכות חברתיות, גל המחאות של שנת 2011 באים  לידי ביטוי במרחב הציבורי באמצעות המדיה החדשה, המאפשרת... see more

סקר שנערך על ידי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים באוגוסט 2010 וכלל 700 נסקרים המהווים מדגם ארצי מייצג. הסקר מציג נתונים... see more

מאמר העוסק בתחום של הערכת מקורות מידע באתרי אינטרנט הופך להיות מורכב יותר ויותר וההנחיות העקרוניות אותם שיננו בשנים... see more

מאמר המסביר כי לתלמידים כיום יש כלים יעילים להבניית המידע כגון מעבדי תמלילים, גיליונות חישוב אלקטרוניים ומסדי נתונים... see more

הסבר על האינטרנט ודרך ההתנהלות וההתמצעות בו, האינטרנט הוא אמצעי עם יכולת להימצא כל הזמן בכל מקום. מעבר לשאלה של נגישות,... see more

מאמר העוסק ברשימת "חמש על חמש" של יבמ IBM Five in Five" במאמר נכתב כי בעתיד הלא רחוק יוכל כל אחד מאיתנו להפעיל מכשירי... see more

  המחקר מבקש לבדוק מהי התפיסה הערכית של מתכשר להוראה ביחס למעשה ההעתקה, ואם ניתן לזהות בישראל התניה תרבותית כלשהי בתהליך... see more

מאמר זה מדבר על הסתכלות מעודכנת על שילוב הפייסבוק בחינוך, תוך שימוש מושכל במאפשרים שמספקים כיום שירותיי הפייסבוק לשם... see more

פוסט של גל מור העוסק בעודף מידע בעידן של הטכנולוגיה המתקדמת,הוא מציין כי חלה  הוחמרה בחודשים האחרונים, לא מעט בגלל... see more

מאמר זה מבקש לעמוד על יחסי הגומלין שבין האינטרנט והעיתונות ולהסביר מהן מקורות המתח שבין העיתונות המקוונת למסורתית. לטענת... see more

תגובה למאמרון באנגלית הדן בהקניית אוריאנות לא בצורה שיטחית , המורים , אינם צריכים לצאת ידי חובה בהקניית אוריינות... see more

אוסף ועריכה של חומרי הסבר ולימוד העוסקים בהקניית מיומניות מידע בלמידה מתוקשבת : חלק א' : רציונאל וגישות למהות המשימה... see more