MERLOT Materials

Show results for

Filter by

121-144 of 174 results for Materials Submitted by Meital Meital

רשת החכמה (SMART GRID) נועדה לייעל את השימוש ברשת החשמל. גישה שמנסה לחולל את המהפכה בעולם האנרגיה ולהפוך את כל חלקיה של... see more

מסתבר שלא כל השינויים של תכונות ביולוגיות הם לטובה. בהשבחת גידולים ובהמות בית יש להביא בחשבון מרכיבים כה רבים, כך שהתוצאה... see more

ביוגרפיה של וילארד פרנק ליבי - ממציא שיטת התיארוך באמצעות פחמן רדיואקטיבי, כולל הסבר כיצד מתבצעת קביעת התאריך של ממצאים... see more

ביוגרפיה של ויליאם ברדפורד שוקלי ממציא הטרנזיסטור, אשר דגל גם בתיאוריות גזעניות

ביוגרפיה של המדען הגרמני ולטר הרמן נרנסט - מגלה עיקרון תגובת השרשרת הגרעינית והחוק השלישי של התרמודינמיקה, חתן פרס נובל... see more

תיאור מחקר: פיתוח שיטה לגילוי מהיר של מגוון רחב של חומרים כימיים רעילים במים. כולל ראיון עם החוקר והמחשות ויזואליות

לגוף אין חלקי חילוף! אבל עובדים על זה. מדענים ורופאים ברחבי העולם מרכזים מאמצים מעוררי השתאות על מנת להעמיד לרשותנו מלאי... see more

אלקטרוכימיה - מאמר על התפתחות הקשר בין השימוש בחשמל למדע הכימיה.

תיאור מחקר: האם ניתן לבצע הפתתה על ידי שחרור יוני ברזל לתמיסה באמצעות אלקטרודות? האם דרך זו תהיה ידידותית לסביבה ועם זאת... see more

מאמר נלווה לתערוכה "חדשנות בע"מ". פירוט של חמישה תהליכי פיתוח עיקריים הכרוכים בחדשנות כגון: חקירה שיטתית, שינוי, חשיבה... see more

באמצע שנות ה-70 החל פיתוחה של מערכת איכון עולמית מבוססת לוויינים, ובשמה המוכר יותר Global) GPS Positioning System). מהי... see more

ביוגרפיה של לי דה פורסט, מי שלזכותו נזקף היישום של רעיון השער להגברה חשמלית.ממציא שפופרת הריק הטריודית שתרם רבות להתפתחות... see more

ביוגרפיה של ליזה מייטנר - שגילתה בשנת 1938 יחד עם אוטו האן (Hahn) את הביקוע הגרעיני. הסבר על תהילך הביקוע ועל השלכותיו... see more

מאמר על חשמל - תפקידו ותרומתו

תיאור מחקר: פיתוח טכנולוגיית ניטור, המאפשרת מעקב מתמשך אחר תהליכי חלחול מים והסעת מזהמים בתווך הלא-רווי שבין פני השטח אל... see more

מאמר נלווה לתערוכה "לגעת במים" : המבנה הכימי של המים וכיצד הוא תורם ליצירת משאב חשוב זה

היקום מכיל מיליארדי גלקסיות ומכל גלקסיה נראות כל האחרות 'בורחות' במהירות. מהו הכוח המבריח את הגלקסיות? מה זה הקבוע... see more

התיאוריה של האבולוציה שכנעה ביולוגים ברחבי העולם אך  גם עוררה שאלות שעדיין דנים בהן. אחת השאלות היא: כיצד בדיוק שינוי... see more

הסבר על אשליית כיוון הסיבוב, כיצד היא נוצרת, הסבר כיצד פועלת הראייה האנושית והקשר לראיה תלת ממדית

מאמר על התפתחות הברגים ושיטות ההברגה מימי קדם ועד ימינו, כיצד פועלים ברגים מסוגים שונים וכיצד משולבים בתערוכות במוזיאון... see more

מאמר על החור בשכבת האוזון באטמוספירה והתחממות כדור הארץ

סקירת ההתפתחות ההיסטורית של השימוש בכדורים פורחים מאויישים, פעולת האחים מונגולפיה, ההתפתחות והמשמעות המדעית, השימוש... see more

אוסף קישורים מאמרים בנושא השתלבות נשים במקצועות המדע והטכנולוגיה, ההייטק, הרפואה .הבדלים פיזיולוגיים ומגדריים בין נשים... see more

המוצג "מראת-X" בתערוכה "פנס חושך" מאפשר למבקר להשתמש ב"טריקים" מדעיים פשוטים כדי לשחק משחקים מפתיעים עם דמותו ועם דמויות... see more