Search Materials
Sort materials by
Search Materials
Get more information on the MERLOT Editors' Choice Award in a new window.
Get more information on the MERLOT Classics Award in a new window.
Get more information on the JOLT Award in a new window.
Go to Search Page
Go to Partner Benefits
View material results for all categories
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
Please limit a note about this material to 2048 characters
A Bookmark with this title already existed.
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
Select OK to launch help window
Cancel help

MERLOT II

Advanced Search

    

Refine Your Search:

 
Materials 51 - 60 shown of 2,520 results

Zmagati s povezovanjem nasprotujočih si vrlin

This video was recorded at Projekt Znanje žanje. Področje velike raziskovalne infrastrukture, ki je tržišče Instrumentation... see more
Material Type: Presentation
Author: Rok Uršič
Date Added: Feb 10, 2015 Date Modified: Feb 10, 2015
Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time.
Edit the information about the material in this {0}
Submitting Bookmarks...
Peer Review for material titled "Zmagati s povezovanjem nasprotujočih si vrlin"
User Rating for material titled "Zmagati s povezovanjem nasprotujočih si vrlin"
Member Comments for material titled "Zmagati s povezovanjem nasprotujočih si vrlin"
Bookmark Collections for material titled "Zmagati s povezovanjem nasprotujočih si vrlin"
Course ePortfolios for material titled "Zmagati s povezovanjem nasprotujočih si vrlin"
Learning Exercises for material titled "Zmagati s povezovanjem nasprotujočih si vrlin"
Accessibility Info for material titled "Zmagati s povezovanjem nasprotujočih si vrlin"
About this material:
Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
Editor Review (not reviewed)
User Rating (not rated)
Discussion (none)
Bookmark Collections (none)
Course ePortfolios (none)
Learning Exercises (none)
Accessibility Info (none)

Ekonomija v laboratoriju - ekonomski poskusi v pomoč znanosti in politiki

This video was recorded at Projekt Znanje žanje. Mnogo ekonomskih teorij temelji na intuitivnih predpostavkah o vedenju... see more
Material Type: Presentation
Author: Aljaž Ule
Date Added: Feb 10, 2015 Date Modified: Mar 04, 2015
Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time.
Edit the information about the material in this {0}
Submitting Bookmarks...
Peer Review for material titled "Ekonomija v laboratoriju - ekonomski poskusi v pomoč znanosti in politiki"
User Rating for material titled "Ekonomija v laboratoriju - ekonomski poskusi v pomoč znanosti in politiki"
Member Comments for material titled "Ekonomija v laboratoriju - ekonomski poskusi v pomoč znanosti in politiki"
Bookmark Collections for material titled "Ekonomija v laboratoriju - ekonomski poskusi v pomoč znanosti in politiki"
Course ePortfolios for material titled "Ekonomija v laboratoriju - ekonomski poskusi v pomoč znanosti in politiki"
Learning Exercises for material titled "Ekonomija v laboratoriju - ekonomski poskusi v pomoč znanosti in politiki"
Accessibility Info for material titled "Ekonomija v laboratoriju - ekonomski poskusi v pomoč znanosti in politiki"
About this material:
Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
Editor Review (not reviewed)
User Rating (not rated)
Discussion (none)
Bookmark Collections (none)
Course ePortfolios (none)
Learning Exercises (none)
Accessibility Info (none)

Nadzorovanje in kaznovanje: Kje smo in kam gremo?

This video was recorded at Projekt Znanje žanje. V času poznega kapitalizma je posameznik dojet kot tisti, ki si svobodno... see more
Material Type: Presentation
Author: Renata Salecl
Date Added: Feb 10, 2015 Date Modified: Feb 10, 2015
Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time.
Edit the information about the material in this {0}
Submitting Bookmarks...
Peer Review for material titled "Nadzorovanje in kaznovanje: Kje smo in kam gremo?"
User Rating for material titled "Nadzorovanje in kaznovanje: Kje smo in kam gremo?"
Member Comments for material titled "Nadzorovanje in kaznovanje: Kje smo in kam gremo?"
Bookmark Collections for material titled "Nadzorovanje in kaznovanje: Kje smo in kam gremo?"
Course ePortfolios for material titled "Nadzorovanje in kaznovanje: Kje smo in kam gremo?"
Learning Exercises for material titled "Nadzorovanje in kaznovanje: Kje smo in kam gremo?"
Accessibility Info for material titled "Nadzorovanje in kaznovanje: Kje smo in kam gremo?"
About this material:
Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
Editor Review (not reviewed)
User Rating (not rated)
Discussion (none)
Bookmark Collections (none)
Course ePortfolios (none)
Learning Exercises (none)
Accessibility Info (none)

Zagotovitev tehnološke prihodnosti na področju nanotehnologije

This video was recorded at Projekt Znanje žanje. Nanotehnologija in nanoznanost sta v slovenskem prostoru v zadnjih nekaj... see more
Material Type: Presentation
Author: Dragan Mihailović
Date Added: Feb 10, 2015 Date Modified: Feb 10, 2015
Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time.
Edit the information about the material in this {0}
Submitting Bookmarks...
Peer Review for material titled "Zagotovitev tehnološke prihodnosti na področju nanotehnologije"
User Rating for material titled "Zagotovitev tehnološke prihodnosti na področju nanotehnologije"
Member Comments for material titled "Zagotovitev tehnološke prihodnosti na področju nanotehnologije"
Bookmark Collections for material titled "Zagotovitev tehnološke prihodnosti na področju nanotehnologije"
Course ePortfolios for material titled "Zagotovitev tehnološke prihodnosti na področju nanotehnologije"
Learning Exercises for material titled "Zagotovitev tehnološke prihodnosti na področju nanotehnologije"
Accessibility Info for material titled "Zagotovitev tehnološke prihodnosti na področju nanotehnologije"
About this material:
Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
Editor Review (not reviewed)
User Rating (not rated)
Discussion (none)
Bookmark Collections (none)
Course ePortfolios (none)
Learning Exercises (none)
Accessibility Info (none)

Prihaja zeleno javno naročanje

This video was recorded at 1. slovenska konferenca Zeleni izziv, Ljubljana 2009. V Sloveniji je ocenjena vrednost javnih... see more
Material Type: Presentation
Author: Marjana Dermelj
Date Added: Feb 10, 2015 Date Modified: Feb 10, 2015
Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time.
Edit the information about the material in this {0}
Submitting Bookmarks...
Peer Review for material titled "Prihaja zeleno javno naročanje"
User Rating for material titled "Prihaja zeleno javno naročanje"
Member Comments for material titled "Prihaja zeleno javno naročanje"
Bookmark Collections for material titled "Prihaja zeleno javno naročanje"
Course ePortfolios for material titled "Prihaja zeleno javno naročanje"
Learning Exercises for material titled "Prihaja zeleno javno naročanje"
Accessibility Info for material titled "Prihaja zeleno javno naročanje"
About this material:
Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
Editor Review (not reviewed)
User Rating (not rated)
Discussion (none)
Bookmark Collections (none)
Course ePortfolios (none)
Learning Exercises (none)
Accessibility Info (none)

Dutch policy and experiences with closing material loops

This video was recorded at Strateški posvet: Zapiranje snovnih poti - strateški izzivi in praktične izkušnje, Ljubljana 2011.... see more
Material Type: Presentation
Author: Jos Douma
Date Added: Feb 10, 2015 Date Modified: Feb 10, 2015
Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time.
Edit the information about the material in this {0}
Submitting Bookmarks...
Peer Review for material titled "Dutch policy and experiences with closing material loops"
User Rating for material titled "Dutch policy and experiences with closing material loops"
Member Comments for material titled "Dutch policy and experiences with closing material loops"
Bookmark Collections for material titled "Dutch policy and experiences with closing material loops"
Course ePortfolios for material titled "Dutch policy and experiences with closing material loops"
Learning Exercises for material titled "Dutch policy and experiences with closing material loops"
Accessibility Info for material titled "Dutch policy and experiences with closing material loops"
About this material:
Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
Editor Review (not reviewed)
User Rating (not rated)
Discussion (none)
Bookmark Collections (none)
Course ePortfolios (none)
Learning Exercises (none)
Accessibility Info (none)

Ključni izzivi projekta Vzpostavitev Mreže Od zibke do zibke

This video was recorded at Strateški posvet: Zapiranje snovnih poti - strateški izzivi in praktične izkušnje, Ljubljana 2011.... see more
Material Type: Presentation
Author: Marjana Dermelj
Date Added: Feb 10, 2015 Date Modified: Feb 10, 2015
Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time.
Edit the information about the material in this {0}
Submitting Bookmarks...
Peer Review for material titled "Ključni izzivi projekta Vzpostavitev Mreže Od zibke do zibke"
User Rating for material titled "Ključni izzivi projekta Vzpostavitev Mreže Od zibke do zibke"
Member Comments for material titled "Ključni izzivi projekta Vzpostavitev Mreže Od zibke do zibke"
Bookmark Collections for material titled "Ključni izzivi projekta Vzpostavitev Mreže Od zibke do zibke"
Course ePortfolios for material titled "Ključni izzivi projekta Vzpostavitev Mreže Od zibke do zibke"
Learning Exercises for material titled "Ključni izzivi projekta Vzpostavitev Mreže Od zibke do zibke"
Accessibility Info for material titled "Ključni izzivi projekta Vzpostavitev Mreže Od zibke do zibke"
About this material:
Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
Editor Review (not reviewed)
User Rating (not rated)
Discussion (none)
Bookmark Collections (none)
Course ePortfolios (none)
Learning Exercises (none)
Accessibility Info (none)

Govorni korpus Gos

This video was recorded at Zaključna konferenca projekta "Sporazumevanje v slovenskem jeziku״, Ljubljana 2013. Na zaključni... see more
Material Type: Presentation
Author: Ana Zwitter Vitez
Date Added: Feb 10, 2015 Date Modified: Feb 10, 2015
Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time.
Edit the information about the material in this {0}
Submitting Bookmarks...
Peer Review for material titled "Govorni korpus Gos"
User Rating for material titled "Govorni korpus Gos"
Member Comments for material titled "Govorni korpus Gos"
Bookmark Collections for material titled "Govorni korpus Gos"
Course ePortfolios for material titled "Govorni korpus Gos"
Learning Exercises for material titled "Govorni korpus Gos"
Accessibility Info for material titled "Govorni korpus Gos"
About this material:
Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
Editor Review (not reviewed)
User Rating (not rated)
Discussion (none)
Bookmark Collections (none)
Course ePortfolios (none)
Learning Exercises (none)
Accessibility Info (none)

Uvodne besede

This video was recorded at Zaključna konferenca projekta "Sporazumevanje v slovenskem jeziku״, Ljubljana 2013. Na zaključni... see more
Material Type: Presentation
Author: Matija Vilfan
Date Added: Feb 10, 2015 Date Modified: Feb 10, 2015
Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time.
Edit the information about the material in this {0}
Submitting Bookmarks...
Peer Review for material titled "Uvodne besede"
User Rating for material titled "Uvodne besede"
Member Comments for material titled "Uvodne besede"
Bookmark Collections for material titled "Uvodne besede"
Course ePortfolios for material titled "Uvodne besede"
Learning Exercises for material titled "Uvodne besede"
Accessibility Info for material titled "Uvodne besede"
About this material:
Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
Editor Review (not reviewed)
User Rating (not rated)
Discussion (none)
Bookmark Collections (none)
Course ePortfolios (none)
Learning Exercises (none)
Accessibility Info (none)

Organizacija in finance

This video was recorded at Zaključna konferenca projekta "Sporazumevanje v slovenskem jeziku״, Ljubljana 2013. Na zaključni... see more
Material Type: Presentation
Author: Miro Romih
Date Added: Feb 10, 2015 Date Modified: Feb 10, 2015
Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time.
Edit the information about the material in this {0}
Submitting Bookmarks...
Peer Review for material titled "Organizacija in finance"
User Rating for material titled "Organizacija in finance"
Member Comments for material titled "Organizacija in finance"
Bookmark Collections for material titled "Organizacija in finance"
Course ePortfolios for material titled "Organizacija in finance"
Learning Exercises for material titled "Organizacija in finance"
Accessibility Info for material titled "Organizacija in finance"
About this material:
Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
Editor Review (not reviewed)
User Rating (not rated)
Discussion (none)
Bookmark Collections (none)
Course ePortfolios (none)
Learning Exercises (none)
Accessibility Info (none)
RSS

Results page 6 of 252
Left Arrow  Prev 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next Next Arrow
Jump to page