MERLOT Materials

Show results for

Filter by

145-168 of 625 results for MERLOT Materials

Alison offers 400 free interactive, multimedia, online courses to help you explore and discover new learning... see more

K-12 Educational videos designed and developed by students, educators, and schools to showcase their digital media... see more

סביבת למידה לרכישת מיומנויות וצורות חשיבה בנושא הטיפול במידע באופן מושכל.  כגון:  זיהוי נושא ללמידה, זיהוי מילות מפתח... see more

בסביבת למידה זו תוכלו לחקור סוגיה הקרובה ללבכם תוך שימוש במיומנויות : איתור, איסוף, ארגון, עיבוד, אחסון, אחזור, ייצוג... see more

A StAIR design comparing bullying face-to-face and cyberbullying. Information is provided about each type of bullying.... see more

Students will be able to define and recognize bullying in person and online. Students need to be able learn how to be... see more

SocioFluence lets you check the Influence of a URL or a Twitter User on the Internet.

I have been using this material for 7 years in Neuroscience classes in Medical Schools in 3 countries - Seychelles, St.... see more

המחקר בוחן את הדרך בה קבוצות אמנים ופעילים חברתיים משתמשים בתרבות דיגיטלית כדי לשקף מסרי מחאה וכדי לייצר סמלים ממים meme... see more

מחקרים מתחום המערכות המורכבות המסתגלות מהווים כיום בסיס לבחינת מגוון תחומי חיים. ד"ר הסגל מתאר בהרצאתו מחקר שעשה ב-2010... see more

מאמר המתאר את השימוש בתוכנות לגילוי ידע , כיום צובר היום תאוצה, וספריות אקדמיות נוטות היום יותר ויותר לאמץ פתרונות חיפוש... see more

מצגת מהרצאתה יעל שרצר-גלזר, על סגננות למידה במיקוד  ביכולות ובדרכים של הלומד החזותי (65% מכלל התלמידים). כוללת  דוגמאות... see more

ריכוז של חומרים של עמי סלנט בנושא של כתיבה לאינטרנט בעולם של עומס מידע, הרשת רעבה לתוכן. עשרות אלפי אתרים מתאמצים להתחדש... see more

מחקר  באנגלית של חברת BASEX המנתח את הגורמים העיקריים לעומס מידע בעולמו של העובד בתעשיות עתירות מידע, תאגידים וארגונים... see more

מאמר העוסק ב-היקף המידע המאונדקס ע"י מנוע החיפוש של גוגל גדל פי 1600 בין השנים 1996-2010. כולל תרשימים.

פוסט של גל מור העוסק בעודף מידע בעידן של הטכנולוגיה המתקדמת,הוא מציין כי חלה  הוחמרה בחודשים האחרונים, לא מעט בגלל... see more

הרצאה של שרית חיים בנושא של  עומס מידע. אם לפני מספר שנים משאב המידע היה חסר הרי שהיום אנחנו נמצאים בקיצון השני, אנחנו... see more

הרצאה של ד"ר דפנה רבן עלהטכנוךוגיה החדשה והשפעתה עלינו. מהן הסיבות לקפיצת המדרגה?  • מהן המשמעויות למיגזר ההוראה וההשכלה?... see more

מאמר הסוקר כיצד הפיקוח על המידענות אתיקה במשרד החיונך מנסה להתמודד עם תופעות התנהגויות ובעיות חדשות שהאינטרנט כמציאות... see more

מצגת העוסקת במעבר מלמידה המתמקדת בשינון מידע, ללמידת חקר , לקראת הבנה ופיתוח חשיבה.

מאמרון של אור קשתי כתב חינום על דור העכברים . עד לפני כמה שנים היה קשה לדמיין זאת, אבל כיום יש ליותר ממחצית בתי-הספר... see more

לקט מאמרים בתוך ביטאון של מכון מופת העוסק בנושא של רשתות חברתיות מקצועיות בחינוך – השתמעויות לחינוך ולהכשרת מורים.ללמוד.... see more

מאמר של גילה בן הר הלמידה ההפוכה, , היא סגנון שמחייב את התלמידים להיות מעורבים יותר בתהליך הלמידההרעיון המרכזי מאחורי... see more

מאמר באנגלית על איך אתה מעריך ICT בבית הספר שלך?המחבר מצא שתמיד קשה מאוד להעריך את המיומנויות ב-ICT. בזמן ביקורו בבתי... see more