MERLOT Materials

Show results for

Filter by

145-168 of 477 results for Materials Submitted by ISOC IL

מאמר העוסק בחקר  המוח  שהיה  מאז  ומעולם רודף  אופנות  וכל טכנולוגיה חדשה  שיצאה לשוק  הושוותה לתפקוד המוח. כאשר שעוני... see more

יאיר עמיחי המבורגר, ראש המרכז לחקר הפסיכולוגיה של האינטרנט במרכז הבינתחומי מדבר על כיצד הטיפוס המופנם מתשלב ברשתות... see more

מאמר של ג'יי הורוויץ על היפרטקסט, ועל כתיבה שונה לאינטרנט מאשר לדף המודפס,  הטקסט עצמו היה הדבר החשוב, אבל קיימת הקפדה... see more

מאמר של לבנת כהן מהמרכז המידע של המוסד לבטיחות וגהות. המאמר עוסק בהטרדה במייל ובצ'ט.אנו חיים בעולם של תקשורת קבועה ומתמדת... see more

המאמר דן בסוגיית המרתו של המורה למורה עדכני ברוח הקדמה הטכנולוגית ובהשלכות הדמוגרפיות על המרה זו. המאמר מתאר 3 טיפוסי... see more

ריכוז תכני ההרצאות והמצגות שהועברו ביום הלאומי לגלישה בטוחה ברשת החל משנת הלימודים תשס"ו. התכנים מחולקים לפי קהלי יעד... see more

אתר זה הינו סביבת עבודה לתלמידים בבית הספר היסודי נוהגים בתבונה ברשת : שיר מתכתבת באינטרנט. בכתיבה ברשת יש יתרונות... see more

תיאור תהליך של ניסיון לקרב את התלמידים ללימוד המיקרא בעזרת רשתותת חברתיות, סטודנטים למקרא במכללת לוינסקי לחינוך יפתחו... see more

סקר העוסק בGoogle Insights for Search מציג נתונים על היקפי חיפוש, על פי איזורים וקטגוריות, ומאפשר בחירה של טווח הזמן... see more

מאמר זה הוא חלק ממחקר חלוצי המנתח את השימוש באתרי אינטרנט בקרב כ-600 מתמודדים לראשות 156 רשויות מקומיות בישראל, במהלך... see more

מאמר המדבר על כך שטכנולוגיה מתחדשת יכולה להביא עמה שינויים גדולים וברי משמעות בעולם החינוך. ואכן כיום ניתן להבחין כי... see more

מערך חקר מידעני או מתווה מידעני לתלמידי ביה"ס תיכון בארה"ב המתמודדים עם חיפוש מושכל באינטרנט . רוב תלמידי בתי הספר... see more

מאמר זה מדבר על צורות חדשות של תקשורת וערוצי שיח בחברה. הטוקבק מהווה זירה להתחדשות ושינוי פוליטי, חברתי ותרבותי. הבנת... see more

הנחיות להורים ועצות בטיחות לכתיבה בסיסיות של בלוג באינטרנט ,עצות  שיסיעו לשמור על הילד ברשת האינטרנט

מאמר על מכשירים ניידים וביניהם סמרטפונים, הולכים ונכנסים לשימוש בעולם האקדמי ובעולם החינוך,לדעת ד"ר אינה בלאו הם ילכו... see more

נקודת המוצא למרבית פרקי הספר היא ראיית פעולת המורה ברשתות החברתיות וקהילות העמיתים כחלק מהתפתחותו המקצועית והשבחת ההוראה... see more

מאמר זה מתייחס לסוגיות העיקריות העולות מקשר מורה- תלמיד ברשת החברתית, לדרך בה הן באות לידי ביטוי במקרים אותנטיים, ולאתגר... see more

המימד המוסרי של ההוראה וטבעה האתי של מקצועיות המורה מהווים תפיסה ערכית שנמצאת בבסיס זהותו המקצועית והאישית של המורה.

מאמרון מענין של ג'יי הורוויץ מצביע על אחת הבעיות המרכזיות של תחומי התקשוב בקרב בני הנוער כיום והיא העדר יכולות להעריך... see more

אתר  של המכון לחקר האינטרנט של אוניברסיטת תל-אביב,מטרת המכון היא חקר מהפכת המידע בפרט והשלכותיה בכלל, הבנת תהליכיה וצפיית... see more

מאמר המתאר את הופעת  המכונה  החושבת  ותוארה  כאירוע  השלישי  בחשיבותו - לאחר  הופעת החיים והופעת האדם  - בהיסטוריה... see more

סרטו המדבר על מיהו המורה במאה ה-21? מהם גבולות אחריותו? איפה מתחיל ונגמר המרחב כאדם פרטי, ומתי נכנסים לדמות המורה? מהו... see more

המאמר דן במקומה של המדיה החדשה כמחוללת מהפכות חברתיות. השיח קיבל תאוצה עקב המחאות הגלובליות של קיץ 2011 על "הצדק החברתי"... see more