MERLOT Materials

Show results for

Filter by

169-192 of 1,130 results for Materials Submitted by Meital Meital

הרצאות מתוך הכנס "הדמוקרטיה הישראלית על פרשת דרכים" שנערך באונ' חיפה ביוני 2006 ."חוקה לישראל" - השופט מאיר שמגר נשיא... see more

הרצאתו של פרופ' יואב פלד מאוניברסיטת ת"א, מתוך יום עיון בנושא "ליברליזם - מה זה?, מסורות ומעשים בשיח האינטלקטואלי... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסעות בזמן - לאומיות... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסעות בזמן - לאומיות... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: יוון, רומא... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: מימי הבייניים... see more

הרצאה מוקלטת בוידאו בנושא "האומנם היו 204 ישובים בגליל ערב המרד?" : המרד הגדול של העם היהודי כנגד הכובשים הרומאים (66-73... see more

ממש כמו מומחי השיווק, גם ארגוני הטרור החלו למקד את המסרים שלהם באינטרנט והחלו לפנות באופן ממוקד לנשים. פרופ' גבי וימן... see more

האחים המוסלמים, התנועה האסלאמית אופוזיציונרית הוקמה בראשית המאה ה-20 במצרים. ראיון עם ד"ר ליעד פורת שחקר את התנועה במסגרת... see more

הסרטון מציג את עקרונות האידאולוגיה הנאצית הגרמנית: תורת הגזע, האנטישמיות, הלאומנות, מרחב המחייה ועקרון המנהיג. מתוך:... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסעות בזמן - משלום למלחמה... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: מימי הביניים... see more

מי היה האימאם? מתי הוא נעלם? ומה יעשה כשיחזור? פרופ' אמציה ברעם מאוניברסיטת חיפה מספר.

המושג "האימאם הנעלם", הוא חלק מיסודות האמונה השיעית. מיהו האימאם הנעלם, שלבואו מצפה המאמין השיעי ? הרצאתו של פרופ' אמציה... see more

מפת האמפריה האשורית ברבע השני של האלף הראשון לפנה"ס – בערך 750-600 לפנה"ס (בימי המלכים תגלת-פלאסר השלישי, שלמנאסר החמישי,... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: מימי הבייניים... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: יוון, רומא... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: יוון, רומא... see more

ישראל היא הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, אבל האם היא בכלל דמוקרטיה? האם אפשר בכלל לאפיין דמוקרטיות ולומר מי כן ומי לא?... see more

מאמר הדן באפשרות להנדס גנטית חיות משק כדי שלא יחושו כאב. מופיע במדור מאגר מדע של אתר מכון דוידסון.

במשימה זו נלמד אודות מאפייני האנטישמיות המודרנית והגורמים לצמיחתה באירופה בעיקר בצרפת ובגרמניה. נלמד את הנושא דרך... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: קדמה... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: קדמה... see more

ספר אלקטרוני וחומרי למידה בקורס. הקורס עוסק בדת האסלאם באמצעות דיון בהתפתחות ההיסטורית של מוסדות ורעיונות מראשית האסלאם... see more