MERLOT Materials

Show results for

Filter by

169-192 of 239 results for MERLOT Materials

Imaging Japanese History is an online curriculum designed to enhance students' visual literacy skills, historical... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: מימי הבייניים... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: יוון, רומא... see more

משימת כתיבה בשפה האנגלית. במשימה זו יכירו התלמידים את המושג "כור היתוך" דרך עבודה עם מאכלי עדות, יראיינו את בני משפחתם... see more

אתר פרוייקט אוספי תצלומים, גלויות ומסמכים שהתקבלו למרכז למדיה דיגטלית של אוניברסיטת חיפה- הספריה מאוספים פרטיים, מצלמים,... see more

מאמר המתאר את ההיסטוריה והביוכימיה שמאחורי הכנת גבינה. המאמר מופיע במדור מאגר מדע באתר מכון דוידסון

מאמר העוסק ברקע ובסיבות לבישול אוכל. המאמר מופיע במדור מאגר מדע באתר מכון דוידסון.

במאמרה חוקרת אפרה מור את תופעת הכאב, על מגוון היבטיה הביולוגיים, הרפואיים והחברתיים.

מקומו של 'המשחק' בחיינו; מהו משחק, מדוע אנחנו משחקים?

מבוא לחשיבה אנתרופולוגית: מיהם המכונים בפינו 'פרמיטיבים'?, כמה סוגי צמחים וציפורים מכירים בני שבט האנונו באפריקה ומהו... see more

מהו משמעותו של טקס "ברית-מילה" יהודי ומה היו "טקסי חניכה" בחברות השבטיות? - על מקורו וחשיבותו של הטקסט ו - הריטואל... see more

על טקסי התבגרות בתרבויות שונות: שיוף שיניים באינדונזיה, טקס מילה בשבט הלויה, טקס הלידה השנייה בהודו, מבחני אומץ בשבט... see more

בבואנו לנסות להסביר את האבולוציה של האדם, חייבים להתייחס גם להתפתחות נפש האדם, ובמיוחד לתודעה האנושית. מהי תודעה? לשם מה... see more

מנהגי קבורה ואבלות בחברות שונות - מהי "ארץ המתים" של המצרים הקדמונים? איזה מן משחק משחקים החיים והמתים אצל האינדיאנים... see more

התפתחות השפה המדוברת כפי שאנו מכירים אותה היתה נקודת מפנה מכרעת בפרהיסטוריה של האדם. השפה המדוברת מייחדת בבירור את הומו... see more

המרכז למדיה דיגיטלית- הספריה של אוניברסיטת חיפה הינו מאגר מידע המכיל אובייקטים מסוגים שונים (ויזואליים, אודיו, וידאו... see more

Using lessons from various religions around the world based on the lessons of self-examination they teach as a form of... see more

It talks about the history of Um Qais, Jordan and what you can see there.

SurLaLune Fairy Tales features 49 annotated fairy tales, including their histories, similar tales across cultures, modern... see more

ספרים אלקטרוניים. הסדרה עוסקת בניתוח התהליך הפוליטי בחברה, בגישות שונות להצגתו, וכן דנה בשלושה מושגים מרכזיים הקשורים... see more

ספר אלקטרוני משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית. המשפחה היא רכיב מרכזי בניסיונו של כל אחד מאיתנו עם זאת, בבואנו לפענח... see more

גרסה דיגיטלית של ספר הקורס - מגמות בחברה הישראלית כרכים א ו-ב; וגרסה קולית של כרך א של הספר; מילון מונחים של הקורס. הספר... see more

Anthropological Ideas introduces the key ideas and perspectives that will enable students to complete their introduction... see more