MERLOT Materials

Show results for

Filter by

169-192 of 416 results for MERLOT Materials

בסרטון זה מסביר רבי ווין  על הציפיה למשיח בקרב יהדות מזרח אירופה בעקבות פרעות ת"ח ות"ט ועל הרעיון של "חבלי משיח". חלק... see more

בסרטון זה מספר רבי ויין על פרעות ת"ח-ת"ט שנעשו ביהודי מזרח אירופה בזמן מרד האיכרים בהנהגתו של בוגדן חמלניצקי. חלק מסדרת... see more

בסרטון זה מסביר רבי ווין על התנועה החסידית, הופעתה ומאפייניה, . חלק מסדרת הרצאות בנושא היסטוריה יהודית של... see more

בסרטון זה מסביר רבי ווין על נפילתה של שושלת החשמונאים בעקבות מחלוקות בינה לבין הרבנים בארץ באותה התקופה. חלק מסדרת הרצאות... see more

בסרטון זה, רבי ווין מסביר על תנועת ההשכלה וההומניזם ועל השפעותיה על העולם היהודי בעת החדשה. חלק מסדרת הרצאות בנושא... see more

בסרטון זה, רבי ווין מסביר על תנועת ההשכלה בקרב יהדות מזרח אירופה, אמונותיה והשפעותיה על העולם היהודי. חלק מסדרת הרצאות... see more

בסרטון זה, רבי ווין מסביר על תנועת החסידות שצמחה ביהדות במאה ה18 בתגובה לתנועת ההשכלה. חלק מסדרת הרצאות בנושא היסטוריה... see more

בסרטון זה, רבי ווין מסביר על תוצאותיו של מקרה שבתאי צבי ועל רדיפתם של מאמיניו. חלק מסדרת הרצאות בנושא היסטוריה יהודית של... see more

בסרטון זה, רבי ווין מדבר על הפשעת ההשכלה וההומניזם על יהדות גרמניה ואוסטריה במאה ה19. חלק מסדרת הרצאות בנושא היסטוריה... see more

בסרטון זה, רבי ווין מספר את סיפורו של שבתאי צבי שהציג את עצמו כמשיח במאה ה17. חלק מסדרת הרצאות בנושא היסטוריה יהודית של... see more

בסרטון זה, רבי ווין מסביר על הבעל שם טוב ועל תנועת החסידות. חלק מסדרת הרצאות בנושא היסטוריה יהודית של... see more

בסרטון זה, רבי ווין מסביר על תנועת המוסר שהופיעה בישיבות היהודיות במזרח אירופה במאה ה19. חלק מסדרת הרצאות בנושא היסטוריה... see more

בסרטון זה, רבי ווין מסביר על העליה לארץ ישראל במאה ה19 ועל עלייתם לארץ של חסידיו של הגאון מוילנה. חלק מסדרת הרצאות בנושא... see more

בסרטון זה, רבי ווין מסביר על תומס ג'פרסון ויחסו ליהודי ארצות הברית. חלק מסדרת הרצאות בנושא היסטוריה יהודית של... see more

בסרטון זה, רבי ווין מסביר על הגעת היהודים לארצות הברית בשנות מלחמת העצמאות ואחריהן. חלק מסדרת הרצאות בנושא היסטוריה... see more

בסרטון זה, רבי ווין מסביר על חייו ופועלו של משה מונטיפיורי. חלק מסדרת הרצאות בנושא היסטוריה יהודית של... see more

בסרטון זה, רבי ווין מסביר על מבנה הלימודים בישיבת וולוז'ין והשפעתם על עולם הישיבות היהודי. חלק מסדרת הרצאות בנושא... see more

בסרטון זה, רבי ווין מסביר על עולם היהדות הספרדית לאחר גירוש ספרד. חלק מסדרת הרצאות בנושא היסטוריה יהודית של... see more

בסרטון זה, רבי ווין מסביר על ישיבת וולוז'ין, כיצד נוסדה ומה היו מטרותיה. חלק מסדרת הרצאות בנושא היסטוריה יהודית של... see more

בסרטון זה, רבי ווין מסביר על ישיבת ולוז'ין, איך נוסדה ומה היו מטרותיה. חלק מסדרת הרצאות בנושא היסטוריה יהודית של... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: קדמה... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: קדמה... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: קדמה... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: קדמה... see more