MERLOT Materials

Show results for

Filter by

169-192 of 349 results for MERLOT Materials

מאמר באנגלית המתאר את דעתם של  מחנכים ומומחי תקשוב בארה"ב   לגבי המכשיר הנייד שהם מאמינים כי ישנה את עתיד החינוך.

מאמר באנגלית על מורה המטמיעה  באופן אינטגרלי שימוש בטכנולוגיה מתוקשבת , המבוססת על למידה מונחית  פרויקט ועל חקירה. בכיתה... see more

מחקר המדבר על ההופעה  האסרטיבית  של המחשב בעולמנו  מעלה  מבוכה  ותהיות רבות בקרב ההורים והמחנכים. הפוליטיקאים,  המדיה... see more

מערך שיעור מקוון זה כולל את הסוגיות הבאות הנוגעות לחיפוש ממוחשב באינטרנט: חיפוש מושכל באינדקס של אתרים ובמנוע חיפוש ,... see more

Bing Pan כותב במחקרו כי התלמידים נוטים להציב פקודות חיפוש רחבות מדי במנוע החיפוש ובוחרים את התוצאות הראשונות המופיעות... see more

חכמת ההמונים הסבר מאיר עיניים למושג "חכמת ההמונים" וכיצד הוא בא לידי ביטוי במרחב שיתופי.    

מאמר באנגלית על איך אתה מעריך ICT בבית הספר שלך?המחבר מצא שתמיד קשה מאוד להעריך את המיומנויות ב-ICT. בזמן ביקורו בבתי... see more

קובץ מאמרים סקירות מרתקות על דרכי למידה רצויות ומיומנויות למידה שנכתבו בין היתר ע"י מובילי החינוך הבאים: Linda... see more

מצגת העוסקת ב: תהליכי חשיבה ואסטרטגיות חשיבה, אוצר המילים של שפת החשיבה, דפוס חשיבה גלויה, חשיבה מסדר גבוה בפעילות... see more

סרטון המתאר את המישפחה בעידן החדש שכולה מוקפת בטכנולוגיה חדשה מחשב טלויזה ועוד

המאמר חושף הרגלי שימוש בלתי רציונאליים במילים בתחומים שונים, עם התמקדות בתחום שילוב הטכנולוגיות החדשות בחינוך. במאמר... see more

סקירה משלימה של מקורות המידע שנוספו בשנת 2011 בפורטל מס"ע אודות טכנולוגיות ניידות ומחשבים ניידים בהוראה ובלמידה . הסקירה... see more

ד"ר אלון הסגל בוחן את קשיי ההסתגלות של בתי הספר לטכנולוגיות החדשות, הכוללות לדוגמה:רשתות חברתיות. השינוי במבנה הפיזי... see more

מאמר העוסק בטכנופוביה שהוכרזה כמחלה החברתית של שנות  ה-90. המונחים סכיזופרניה בינרית* ,  homo roboticus  *infostress... see more

מאמר העוסק בטכנוריאליזם שקורא לאנשים לחשוב באורח  בקורתי על התפקיד שהכלים  והממשקים ממלאים בהתפתחו  ובחיי היום-יום.... see more

מאמרון על  שילוב טלפון נייד בשיעור יכול רק לתרום לחוויית הלמידה בשיעורים הנלמדים בכלל בכיתה ובשיעורי תנ"ך בפרט. "השימוש... see more

מאמר זה דן בכניסת האינטרנט לתחומי הפרסום האקדמי, מאמר זה מראה כי חדירת האינטרנט לתרבות האקדמית מגדירה מחדש את יחסי הכוח... see more

ניסיון לקדם יום ארצי בארה"ב המוקדש כולו ללמידה מתוקשבת בכל בתי הספר הולך וצובר תאוצה שם. האירוע המתוכנן נקרא Digital... see more

אתר משרד החינוך העוסק ביום הלאומי לאיטנרנט בטוח, השנה בסימן משפחה ברשת. האתר כולל בתוכו פעיליות והפניות לפעיליות בנושא.

הטמעת מדיה חברתית במערכת החינוך,עקרונות יסוד בשילוב מדיה חברתית בהוראה-למידה ובהתנהלות ארגונית בבית הספר

מאמר באנגלית  המשתמש בהוכחה ממחקר בן שנתיים וחוקר דוגמאות של פרקטיקת הלמידה במגוון בתי ספר. המאמר מראה שמעודדים היבטים... see more

במסמך מוצג רקע על רשתות חברתיות באינטרנט ונתונים על השימוש של ילדים בהן, עמדות ומחקרים על השפעת השימוש ברשתות חברתיות... see more

האתגר העיקרי של מורים המלמדים בכיתה בה משולבים מחשבים ניידים 1:1 הוא ביצירת שימת לב של התלמידים. כיתה מתוקשבת בה לומדים... see more

מאמר של  המורה והמחנכת סמדר סגליס על היתרונות והחסרונות של הפעלת יום מקוון בבתי ספר תיכוניים כשגרה קבועה ומחייבת . "בארץ... see more