Search Materials
Sort materials by
Search Materials
Get more information on the MERLOT Editors' Choice Award in a new window.
Get more information on the MERLOT Classics Award in a new window.
Get more information on the JOLT Award in a new window.
Go to Search Page
Go to Partner Benefits
View material results for all disciplines
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
Please limit a note about this material to 2048 characters
A Bookmark with this title already existed.
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
Select OK to launch help window
Cancel help

MERLOT II

Advanced Search

    

Refine Your Search:

 
Materials 71 - 80 shown of 2,579 results

Akademska kariera, zaposlitev ali podjetniška pot?

This video was recorded at Znanstveni večeri - Univerza v Novi Gorici. Podjetje Cosylab, ki smo ga pred dobrimi osmimi leti... see more
Material Type: Presentation
Author: Mark Pleško
Date Added: Feb 10, 2015 Date Modified: Mar 04, 2015
Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time.
Edit the information about the material in this {0}
Submitting Bookmarks...
Peer Review for material titled "Akademska kariera, zaposlitev ali podjetniška pot?"
User Rating for material titled "Akademska kariera, zaposlitev ali podjetniška pot?"
Member Comments for material titled "Akademska kariera, zaposlitev ali podjetniška pot?"
Bookmark Collections for material titled "Akademska kariera, zaposlitev ali podjetniška pot?"
Course ePortfolios for material titled "Akademska kariera, zaposlitev ali podjetniška pot?"
Learning Exercises for material titled "Akademska kariera, zaposlitev ali podjetniška pot?"
Accessibility Info for material titled "Akademska kariera, zaposlitev ali podjetniška pot?"
eTextbook Reviews for material titled "Akademska kariera, zaposlitev ali podjetniška pot?"
About this material:
Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
Editor Review (not reviewed)
User Rating (not rated)
Discussion (none)
Bookmark Collections (none)
Course ePortfolios (none)
Learning Exercises (none)
Accessibility Info (none)

Pripravljenost slovenskih gospodinjstev na plačilo za zeleno energijo

This video was recorded at Predstavitev izjemnih znanstvenih dosežkov 2012 / Presentations of exceptional scientific... see more
Material Type: Presentation
Author: Jelena Zorić
Date Added: Feb 10, 2015 Date Modified: Feb 10, 2015
Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time.
Edit the information about the material in this {0}
Submitting Bookmarks...
Peer Review for material titled "Pripravljenost slovenskih gospodinjstev na plačilo za zeleno energijo"
User Rating for material titled "Pripravljenost slovenskih gospodinjstev na plačilo za zeleno energijo"
Member Comments for material titled "Pripravljenost slovenskih gospodinjstev na plačilo za zeleno energijo"
Bookmark Collections for material titled "Pripravljenost slovenskih gospodinjstev na plačilo za zeleno energijo"
Course ePortfolios for material titled "Pripravljenost slovenskih gospodinjstev na plačilo za zeleno energijo"
Learning Exercises for material titled "Pripravljenost slovenskih gospodinjstev na plačilo za zeleno energijo"
Accessibility Info for material titled "Pripravljenost slovenskih gospodinjstev na plačilo za zeleno energijo"
eTextbook Reviews for material titled "Pripravljenost slovenskih gospodinjstev na plačilo za zeleno energijo"
About this material:
Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
Editor Review (not reviewed)
User Rating (not rated)
Discussion (none)
Bookmark Collections (none)
Course ePortfolios (none)
Learning Exercises (none)
Accessibility Info (none)

Kriminaliteta in tranzicija v srednji in vzhodni Evropi

This video was recorded at Predstavitev izjemnih znanstvenih dosežkov 2012 / Presentations of exceptional scientific... see more
Material Type: Presentation
Author: Aleš Završnik
Date Added: Feb 10, 2015 Date Modified: Feb 10, 2015
Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time.
Edit the information about the material in this {0}
Submitting Bookmarks...
Peer Review for material titled "Kriminaliteta in tranzicija v srednji in vzhodni Evropi"
User Rating for material titled "Kriminaliteta in tranzicija v srednji in vzhodni Evropi"
Member Comments for material titled "Kriminaliteta in tranzicija v srednji in vzhodni Evropi"
Bookmark Collections for material titled "Kriminaliteta in tranzicija v srednji in vzhodni Evropi"
Course ePortfolios for material titled "Kriminaliteta in tranzicija v srednji in vzhodni Evropi"
Learning Exercises for material titled "Kriminaliteta in tranzicija v srednji in vzhodni Evropi"
Accessibility Info for material titled "Kriminaliteta in tranzicija v srednji in vzhodni Evropi"
eTextbook Reviews for material titled "Kriminaliteta in tranzicija v srednji in vzhodni Evropi"
About this material:
Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
Editor Review (not reviewed)
User Rating (not rated)
Discussion (none)
Bookmark Collections (none)
Course ePortfolios (none)
Learning Exercises (none)
Accessibility Info (none)

Srednja Evropa in oblikovanje kolektivnih evropskih in srednjeevropskih identitet

This video was recorded at Predstavitev izjemnih znanstvenih dosežkov 2012 / Presentations of exceptional scientific... see more
Material Type: Presentation
Author: Mitja Žagar
Date Added: Feb 10, 2015 Date Modified: Feb 10, 2015
Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time.
Edit the information about the material in this {0}
Submitting Bookmarks...
Peer Review for material titled "Srednja Evropa in oblikovanje kolektivnih evropskih in srednjeevropskih identitet"
User Rating for material titled "Srednja Evropa in oblikovanje kolektivnih evropskih in srednjeevropskih identitet"
Member Comments for material titled "Srednja Evropa in oblikovanje kolektivnih evropskih in srednjeevropskih identitet"
Bookmark Collections for material titled "Srednja Evropa in oblikovanje kolektivnih evropskih in srednjeevropskih identitet"
Course ePortfolios for material titled "Srednja Evropa in oblikovanje kolektivnih evropskih in srednjeevropskih identitet"
Learning Exercises for material titled "Srednja Evropa in oblikovanje kolektivnih evropskih in srednjeevropskih identitet"
Accessibility Info for material titled "Srednja Evropa in oblikovanje kolektivnih evropskih in srednjeevropskih identitet"
eTextbook Reviews for material titled "Srednja Evropa in oblikovanje kolektivnih evropskih in srednjeevropskih identitet"
About this material:
Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
Editor Review (not reviewed)
User Rating (not rated)
Discussion (none)
Bookmark Collections (none)
Course ePortfolios (none)
Learning Exercises (none)
Accessibility Info (none)

Povezanost med procesno usmerjenostjo in izboljšavami učinkovitosti v oskrbovalni verigi: Študija primera v trgovini na debelo

This video was recorded at Predstavitev izjemnih znanstvenih dosežkov 2012 / Presentations of exceptional scientific... see more
Material Type: Presentation
Author: Peter Trkman
Date Added: Feb 10, 2015 Date Modified: Feb 10, 2015
Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time.
Edit the information about the material in this {0}
Submitting Bookmarks...
Peer Review for material titled "Povezanost med procesno usmerjenostjo in izboljšavami učinkovitosti v oskrbovalni verigi: Študija primera v trgovini na debelo"
User Rating for material titled "Povezanost med procesno usmerjenostjo in izboljšavami učinkovitosti v oskrbovalni verigi: Študija primera v trgovini na debelo"
Member Comments for material titled "Povezanost med procesno usmerjenostjo in izboljšavami učinkovitosti v oskrbovalni verigi: Študija primera v trgovini na debelo"
Bookmark Collections for material titled "Povezanost med procesno usmerjenostjo in izboljšavami učinkovitosti v oskrbovalni verigi: Študija primera v trgovini na debelo"
Course ePortfolios for material titled "Povezanost med procesno usmerjenostjo in izboljšavami učinkovitosti v oskrbovalni verigi: Študija primera v trgovini na debelo"
Learning Exercises for material titled "Povezanost med procesno usmerjenostjo in izboljšavami učinkovitosti v oskrbovalni verigi: Študija primera v trgovini na debelo"
Accessibility Info for material titled "Povezanost med procesno usmerjenostjo in izboljšavami učinkovitosti v oskrbovalni verigi: Študija primera v trgovini na debelo"
eTextbook Reviews for material titled "Povezanost med procesno usmerjenostjo in izboljšavami učinkovitosti v oskrbovalni verigi: Študija primera v trgovini na debelo"
About this material:
Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
Editor Review (not reviewed)
User Rating (not rated)
Discussion (none)
Bookmark Collections (none)
Course ePortfolios (none)
Learning Exercises (none)
Accessibility Info (none)

Vrednote v prehodu VI

This video was recorded at Predstavitev izjemnih znanstvenih dosežkov 2012 / Presentations of exceptional scientific... see more
Material Type: Presentation
Author: Niko Toš
Date Added: Feb 10, 2015 Date Modified: Feb 10, 2015
Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time.
Edit the information about the material in this {0}
Submitting Bookmarks...
Peer Review for material titled "Vrednote v prehodu VI"
User Rating for material titled "Vrednote v prehodu VI"
Member Comments for material titled "Vrednote v prehodu VI"
Bookmark Collections for material titled "Vrednote v prehodu VI"
Course ePortfolios for material titled "Vrednote v prehodu VI"
Learning Exercises for material titled "Vrednote v prehodu VI"
Accessibility Info for material titled "Vrednote v prehodu VI"
eTextbook Reviews for material titled "Vrednote v prehodu VI"
About this material:
Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
Editor Review (not reviewed)
User Rating (not rated)
Discussion (none)
Bookmark Collections (none)
Course ePortfolios (none)
Learning Exercises (none)
Accessibility Info (none)

Učinkovitost v primerjavi z uspešnostjo pri soročnem teku na smučeh na trenažerju

This video was recorded at Predstavitev izjemnih znanstvenih dosežkov 2012 / Presentations of exceptional scientific... see more
Material Type: Presentation
Author: Matej Supej
Date Added: Feb 10, 2015 Date Modified: Feb 10, 2015
Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time.
Edit the information about the material in this {0}
Submitting Bookmarks...
Peer Review for material titled "Učinkovitost v primerjavi z uspešnostjo pri soročnem teku na smučeh na trenažerju"
User Rating for material titled "Učinkovitost v primerjavi z uspešnostjo pri soročnem teku na smučeh na trenažerju"
Member Comments for material titled "Učinkovitost v primerjavi z uspešnostjo pri soročnem teku na smučeh na trenažerju"
Bookmark Collections for material titled "Učinkovitost v primerjavi z uspešnostjo pri soročnem teku na smučeh na trenažerju"
Course ePortfolios for material titled "Učinkovitost v primerjavi z uspešnostjo pri soročnem teku na smučeh na trenažerju"
Learning Exercises for material titled "Učinkovitost v primerjavi z uspešnostjo pri soročnem teku na smučeh na trenažerju"
Accessibility Info for material titled "Učinkovitost v primerjavi z uspešnostjo pri soročnem teku na smučeh na trenažerju"
eTextbook Reviews for material titled "Učinkovitost v primerjavi z uspešnostjo pri soročnem teku na smučeh na trenažerju"
About this material:
Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
Editor Review (not reviewed)
User Rating (not rated)
Discussion (none)
Bookmark Collections (none)
Course ePortfolios (none)
Learning Exercises (none)
Accessibility Info (none)

Prototip FrbrVis

This video was recorded at Predstavitev izjemnih znanstvenih dosežkov 2012 / Presentations of exceptional scientific... see more
Material Type: Presentation
Author: Tanja Merčun
Date Added: Feb 10, 2015 Date Modified: Feb 10, 2015
Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time.
Edit the information about the material in this {0}
Submitting Bookmarks...
Peer Review for material titled "Prototip FrbrVis"
User Rating for material titled "Prototip FrbrVis"
Member Comments for material titled "Prototip FrbrVis"
Bookmark Collections for material titled "Prototip FrbrVis"
Course ePortfolios for material titled "Prototip FrbrVis"
Learning Exercises for material titled "Prototip FrbrVis"
Accessibility Info for material titled "Prototip FrbrVis"
eTextbook Reviews for material titled "Prototip FrbrVis"
About this material:
Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
Editor Review (not reviewed)
User Rating (not rated)
Discussion (none)
Bookmark Collections (none)
Course ePortfolios (none)
Learning Exercises (none)
Accessibility Info (none)

Razlike med deklicami in dečki v porajajočih se jezikovnih zmožnostih: Primerjava iz 10 jezikovnih okolij

This video was recorded at Predstavitev izjemnih znanstvenih dosežkov 2012 / Presentations of exceptional scientific... see more
Material Type: Presentation
Author: Ljubica Marjanovič Umek
Date Added: Feb 10, 2015 Date Modified: Feb 10, 2015
Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time.
Edit the information about the material in this {0}
Submitting Bookmarks...
Peer Review for material titled "Razlike med deklicami in dečki v porajajočih se jezikovnih zmožnostih: Primerjava iz 10 jezikovnih okolij"
User Rating for material titled "Razlike med deklicami in dečki v porajajočih se jezikovnih zmožnostih: Primerjava iz 10 jezikovnih okolij"
Member Comments for material titled "Razlike med deklicami in dečki v porajajočih se jezikovnih zmožnostih: Primerjava iz 10 jezikovnih okolij"
Bookmark Collections for material titled "Razlike med deklicami in dečki v porajajočih se jezikovnih zmožnostih: Primerjava iz 10 jezikovnih okolij"
Course ePortfolios for material titled "Razlike med deklicami in dečki v porajajočih se jezikovnih zmožnostih: Primerjava iz 10 jezikovnih okolij"
Learning Exercises for material titled "Razlike med deklicami in dečki v porajajočih se jezikovnih zmožnostih: Primerjava iz 10 jezikovnih okolij"
Accessibility Info for material titled "Razlike med deklicami in dečki v porajajočih se jezikovnih zmožnostih: Primerjava iz 10 jezikovnih okolij"
eTextbook Reviews for material titled "Razlike med deklicami in dečki v porajajočih se jezikovnih zmožnostih: Primerjava iz 10 jezikovnih okolij"
About this material:
Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
Editor Review (not reviewed)
User Rating (not rated)
Discussion (none)
Bookmark Collections (none)
Course ePortfolios (none)
Learning Exercises (none)
Accessibility Info (none)

Uvod in predstavitev

This video was recorded at Predstavitev izjemnih znanstvenih dosežkov 2012 / Presentations of exceptional scientific... see more
Material Type: Presentation
Author: Janez Kranjc
Date Added: Feb 10, 2015 Date Modified: Feb 10, 2015
Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time.
Edit the information about the material in this {0}
Submitting Bookmarks...
Peer Review for material titled "Uvod in predstavitev"
User Rating for material titled "Uvod in predstavitev"
Member Comments for material titled "Uvod in predstavitev"
Bookmark Collections for material titled "Uvod in predstavitev"
Course ePortfolios for material titled "Uvod in predstavitev"
Learning Exercises for material titled "Uvod in predstavitev"
Accessibility Info for material titled "Uvod in predstavitev"
eTextbook Reviews for material titled "Uvod in predstavitev"
About this material:
Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
Editor Review (not reviewed)
User Rating (not rated)
Discussion (none)
Bookmark Collections (none)
Course ePortfolios (none)
Learning Exercises (none)
Accessibility Info (none)
RSS

Results page 8 of 258
Left Arrow  Prev 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Next Next Arrow
Jump to page