MERLOT Materials

Show results for

Filter by

193-216 of 333 results for discipline "Asia"

בספרו החדש משרטט ד"ר ברוך גור-גורביץ' את רוסיה תחת הנהגתו של ולדימיר פוטין בניסיונה לחזור לימיה בתור מעצמה עולמית. מה... see more

הרצאתו של פרופ' מאג'ד אלחאג', דיקן המחקר באוניברסיטת חיפה, מתוך הכנס "הדמוקרטיה הישראלית על פרשת דרכים" שנערך באונ' חיפה... see more

בפרק זה מתייחס שאול אריאלי לתיקונים שעבר תוואי גדר ההפרדה בעקבות לחץ בינלאומי ופסיקות בג"ץ.

בפרק זה שאול אריאלי נותן סקירה היסטורית של הגישות השונות בתנועה הציונית לקביעת גבולות המדינה: הכלה, שילוב והפרדה. מיתוס... see more

בפרק זה דן שאול אריאלי על מדיניות ההפרדה שאימצו ממשלות ישראל השונות ב-15 השנים האחרונות אשר משרטטת את התוואי לגבול ישראל... see more

בפרק המסכם את הסדרה שאול אריאלי מעריך האם לתוואי גדר ההפרדה המתוכנן יש סיכוי להתקבע כגבול הקבע של ישראל עם פלסטין.

הרצאות מתוך כנס "גדרות הפרדה בין ערבים ליהודים בישראל", שנערך באוניברסיטת חיפה ביוני 2006. מונא כרכבי: "גדר ההפרדה בין... see more

הרצאות מתוך כנס "גדרות הפרדה בין ערבים ליהודים בישראל", שנערך באוניברסיטת חיפה ביוני 2006. מוחמד זידאן: "מאחורי חומות... see more

מסמכי החזון של ערביי ישראל מתארים איך ערביי ישראל, או לפחות ההנהגה של ערביי ישראל, רוצים לראות את החיים המשותפים כאן... see more

הרצאות בנושא המלחין כתבנית נוף מולדתו, מתוך יום עיון בשם "גבולות פוליטיים וגבולות תרבותיים" שהתקיים באוניברסיטת חיפה... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: יוון, רומא... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: יוון, רומא... see more

ד"ר מחמוד יזבק מהחוג להיסטוריה של המזרח התיכון באוניברסיטת חיפה מנסה להבין מחדש ממבט פלסטיני של ימינו את ההתרחשויות של... see more

פרופ' מוטי גולני מהחוג ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת חיפה על ספרו "ימים אחרונים: הממשל המנדטורי – פינוי ומלחמה" שיצא... see more

במהלך שלושת העשורים האחרונים מפרסם הגאוגרף וראש קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה, פרופ' ארנון סופר מאוניברסיטת חיפה תרחישים לגבי... see more

ראש השב"כ לשעבר, ח"כ אבי דיכטר, על האיומים וההזדמנויות האסטרטגיים של ישראל, הן בזירה המקומית הקרובה והן בזירה המרוחקת.

תצלום של שלושה שברים של כתובת גדולה חרותה על אבן בזלת נתגלו בתל דן באזור השער של העיר.

ראיון עם ד"ר יניב לויתן ממרכז עזרי לחקר איראן והמפרץ באוניברסיטת חיפה על התפתחות הלוחמה הפסיכולוגית.

הרצאתו של ד"ר יניב לויתן, מומחה לתעמולה ממרכז עזרי לחקר איראן באוניברסיטת חיפה על הלוחמה הפסיכולוגית במלחמת המפרץ... see more

הרצאתו של פרופ' דני גוטווין מאוניברסיטת חיפה, מתוך יום עיון בנושא "ליברליזם - מה זה? מסורות ומעשים בשיח האינטלקטואלי... see more

הרצאתו של ד"ר אלכס יעקובסון מהאוניברסיטה העברית, מתוך יום עיון בנושא "ליברליזם - מה זה? מסורות ומעשים בשיח האינטלקטואלי... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: יוון, רומא... see more

הנשיא בוש יבקר השבוע בישראל, אבל פרופ' אמציה ברעם מאוניברסיטת חיפה מזכיר לנו שהנשיא האמריקאי יבקר גם במדינות המפרץ... see more

אתר מלווה קורס בהיסטוריה של האימפריה העוסמנית במסגרת לימודי המזרח התיכון ואפריקה. אתר קורס כולל: (1) מאגר חומרי עזר... see more