MERLOT Materials

Show results for

Filter by

193-216 of 290 results for discipline "Middle East"

סדרת שיחות בנושא מקורות האנרגיה בעולם והקשר ביניהם לבין מלחמות בין מעצמות בימינו ובמהלך ההיסטוריה. כמו כן, לאור התדלדלות... see more

סדרת שיחות בנושא מקורות האנרגיה בעולם והקשר ביניהם לבין מלחמות בין מעצמות בימינו ובמהלך ההיסטוריה. כמו כן, לאור התדלדלות... see more

סדרת שיחות בנושא מקורות האנרגיה בעולם והקשר ביניהם לבין מלחמות בין מעצמות בימינו ובמהלך ההיסטוריה. כמו כן, לאור התדלדלות... see more

סדרת שיחות בנושא מקורות האנרגיה בעולם והקשר ביניהם לבין מלחמות בין מעצמות בימינו ובמהלך ההיסטוריה. כמו כן, לאור התדלדלות... see more

סדרת שיחות בנושא מקורות האנרגיה בעולם והקשר ביניהם לבין מלחמות בין מעצמות בימינו ובמהלך ההיסטוריה. כמו כן, לאור התדלדלות... see more

סדרת שיחות בנושא מקורות האנרגיה בעולם והקשר ביניהם לבין מלחמות בין מעצמות בימינו ובמהלך ההיסטוריה. כמו כן, לאור התדלדלות... see more

סדרת שיחות בנושא מקורות האנרגיה בעולם והקשר ביניהם לבין מלחמות בין מעצמות בימינו ובמהלך ההיסטוריה. כמו כן, לאור התדלדלות... see more

הרצאתו של אלוף (במיל') פרופ' יצחק בן-ישראל , מתוך כנס בשם "העימות המוגבל - שאלת לבנון" שנערך באוניברסיטת חיפה במאי 2007.

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: יוון, רומא... see more

הרצאותיהם של ד"ר אורי בר-יוסף ופרופ' מייקל גרוס מהמחלקה ליחסים בינ"ל באוניברסיטת חיפה, וד"ר אבי קובר מהמחלקה למדעי המדינה... see more

המשך הרצאתו של פרופ' מייקל גרוס מהמחלקה ליחסים בינ"ל באוניברסיטת חיפה, והרצאתו של ד"ר דן שיפטן, מתוך כנס שנערך בחודש... see more

הרצאתו של אלוף (מיל') אהרון זאבי-פרקש על הרקע למלחמת לבנון השנייה, תעודת הזהות של ארגון "חיזבאללה" ותמונת המצב לאחר... see more

הרצאתו של אלוף (מיל') אהרון זאבי-פרקש על הרקע למלחמת לבנון השנייה, תעודת הזהות של ארגון "חיזבאללה" ותמונת המצב לאחר... see more

הרצאתו של אל"מ (מיל') ד"ר שאול שי, לשעבר ראש מחלקת היסטוריה בצה"ל, מתוך כנס בשם "העימות המוגבל - שאלת לבנון" שנערך... see more

הרצאתו של אלוף (מיל') עמירם לוין, העוסקת במהלכים האסטרטגיים של ישראל בלבנון לאורך השנים, בלקחים הנדרשים, ובהשלכות העבר על... see more

מפה של האימפריות המרכזיות בשלהי ימי ממלכת יהודה. תקופה זו מתאפיינת במאבק בין מצרים לבין הממלכות המסופוטאמיות על השליטה... see more

מפה המתארת את הגבולות הרחבים של ממלכת ישראל בימי ירבעם בן יואש (790-750/49 לפנה"ס) ושל ממלכת יהודה בימי עוזיה (788/7-... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: מימי הבייניים... see more

הרצאתו של רב אלוף (מיל) משה יעלון בתוך כנס "מנהיגות בישראל" שנערך באוניברסיטת חיפה בחודש מאי 2006.

תצלום של מנהרת מים מהמאה ה-9 לפנה"ס במגידו. האזור בו שוכנת מגידו אינו עשיר במים. כבר בתקופות קדומות היה צורך קיומי למצוא... see more

השיטות להלבנת הון, תהליך הלבנת הון והדרכים להילחם בתופעה במישור הלאומי ובמישור הבינלאומי. הרצאתו של יאיר דגן, מנכ"ל... see more

נויה שגיב, מורה לתנ"ך וחברת צוות מקראנט, בשיעור על מסע סנחריב ליהודה וההכנות שערך חזקיהו המלך לקראת המסע. השיעור מתבסס על... see more

המפה מתארת אירוע מימי אחז מלך יהודה עליו מסופר בישעיהו ז' ובמלכים ב' ט"ז. רצין מלך ארם ופקח בין רמליה מלך ישראל יצאו... see more

מפת מסעו של פרעה נכה בימי יאשיהו. בשנת 609 לפני הספירה פרעה נכה (מלך מצרים) יצא צפונה כדי להילחם יחד עם האשורים בחרן נגד... see more