MERLOT Materials

Show results for

Filter by

193-198 of 198 results for Materials Submitted by Meital Meital

פרופ' וולפגנג שניידר, נשיא אסיטז' העולמי, ארגון בינלאומי לתיאטרוני ילדים, דן בחשיבות של ניצול האמנות, בעיקר תיאטרון, ככלי... see more

רות אלמוג מקריאה מתוך "תיקון אמנותי" – סיפורה של נערה הנרדפת ע"י סביבתה ומתמודדת עם מותו של אביה בעקבות מחלה.

המשורר אריה סיון מקריא מפרי עטו: "תמונת רחוב". צולם בבית ביאליק בתל אביב.

המשורר אריה סיון מקריא מפרי עטו: "תמורות בתיירים". צולם בבית ביאליק בתל אביב.

המשורר אריה סיון מקריא מפרי עטו: "תמיד יש". צולם בבית ביאליק בתל-אביב.

סביבת למידה מתוקשבת ללימוד סוגיות מהתנ"ך ומדרשים באמצעות צילום. בסביבה הצעות למטלות, שאלות בקיאות, הנחיות לקריאה מודרכת,... see more