MERLOT Materials

Show results for

Filter by

193-216 of 1,130 results for Materials Submitted by Meital Meital

האחים המוסלמים, התנועה האסלאמית אופוזיציונרית הוקמה בראשית המאה ה-20 במצרים. ראיון עם ד"ר ליעד פורת שחקר את התנועה במסגרת... see more

הסרטון מציג את עקרונות האידאולוגיה הנאצית הגרמנית: תורת הגזע, האנטישמיות, הלאומנות, מרחב המחייה ועקרון המנהיג. מתוך:... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסעות בזמן - משלום למלחמה... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: מימי הביניים... see more

מי היה האימאם? מתי הוא נעלם? ומה יעשה כשיחזור? פרופ' אמציה ברעם מאוניברסיטת חיפה מספר.

המושג "האימאם הנעלם", הוא חלק מיסודות האמונה השיעית. מיהו האימאם הנעלם, שלבואו מצפה המאמין השיעי ? הרצאתו של פרופ' אמציה... see more

מפת האמפריה האשורית ברבע השני של האלף הראשון לפנה"ס – בערך 750-600 לפנה"ס (בימי המלכים תגלת-פלאסר השלישי, שלמנאסר החמישי,... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: מימי הבייניים... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: יוון, רומא... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: יוון, רומא... see more

ישראל היא הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, אבל האם היא בכלל דמוקרטיה? האם אפשר בכלל לאפיין דמוקרטיות ולומר מי כן ומי לא?... see more

מאמר הדן באפשרות להנדס גנטית חיות משק כדי שלא יחושו כאב. מופיע במדור מאגר מדע של אתר מכון דוידסון.

במשימה זו נלמד אודות מאפייני האנטישמיות המודרנית והגורמים לצמיחתה באירופה בעיקר בצרפת ובגרמניה. נלמד את הנושא דרך... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: קדמה... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: קדמה... see more

ספר אלקטרוני וחומרי למידה בקורס. הקורס עוסק בדת האסלאם באמצעות דיון בהתפתחות ההיסטורית של מוסדות ורעיונות מראשית האסלאם... see more

יחידה זו מציגה סרטון טבע קצר וטקסט כתוב העוסקים בבקיעתו של אפרוח היען. הפעילות הראשונה מציעה השוואה הממחישה את המידע... see more

הרצאה מוקלטת בוידאו בנושא "הארכיאולוגיה של המרד הגדול בגמלא" : ד"ר דני שיאון מפרט את עיקר הממצאים הארכיאולוגים שנמצאו... see more

כיצד ישפיעו הבחירות בארה"ב על ישראל? מי המועמד לנשיאות שיהיה טוב יותר עבור ישראל? פרופ' אברהם בן צבי מהמחלקה ליחסים... see more

בפעילות זו תכירו את הרקע ההסטורי לבלדת בת הרב תוך כדאי פיתרון רמזים המופיעים בכתב חידה. מפתח/י הפעילות:   חט"ב... see more

ביחידת לימוד זו התלמידים יעסקו באורח החיים בימי הביניים של האיכרים, ובעיקר האצילים, כרקע ללימוד הבלדה, אשר התפתחה על רקע... see more

פליטי שואה יהודים במחנות מעבר נמלטים מאירופה במשאיות, ברכבות וברגל בדרכם לארץ ישראל. הסרט צולם בשנת 1947. מתוך: ארכיון... see more

בהצהרת בלפור נכתב כי ממשלת בריטניה תראה בעין יפה הקמת בית לאומי יהודי בארץ ישראל בתנאי שלא תיפגענה הזכויות האישיות... see more

המאמר דן בהבדלים הכמותיים של משוחררי/ות צה"ל בתפקידי ניהול, וטוען שלמרות שלמספר יותר של נשים כישרון ניהולי רב מאשר לגברים... see more