MERLOT Materials

Show results for

Filter by

217-240 of 366 results for Materials Submitted by Meital Meital

פרוייקט באנגלית כשפה זרה לתלמידי חטיבת ביניים ותיכון, בנושא אנשים רבי השפעה במאה ה-20.  This Unit teaches the learners... see more

מטלה בשפה האנגלית. הפעילות עוסקת בנושא מקצועות עבודה. התלמידים חוקרים באמצעות שאלונים שהם בונים באנגלית לגבי סוגים שונים... see more

משימת כתיבה בשפה האנגלית. במשימה זו יכירו התלמידים את המושג "כור היתוך" דרך עבודה עם מאכלי עדות, יראיינו את בני משפחתם... see more

משימת חקר בשפה האנגלית. התלמידים יתפקדו כחוקרי טבע בנשיונל ג'אוגרפיק ויחקרו אסונות טבע: יבחרו מדינה ויאתרו את אסונות הטבע... see more

מטלה בשפה האנגלית. פעילות חקרנית בה התלמידים מתבקשים לבחור שלוש דמויות מתוך מבחר של אנשים אשר תרמו או תורמים לחברה באופן... see more

הנחיות לביצוע פרוייקט באנגלית כשפה זרה בנושא "מחוייבות אישית" - התנדבות, הכולל הרצאה מלוות מצגת, כתיבת דו"ח, ושאלות... see more

משימת חקר בשפה האנגלית. במטלה זו יכירו התלמידים את המחזה "רומיאו ויוליה" ויביעו את דעתם עליו בכתיבה. מופיע במדור פעילויות... see more

משימת חקר וכתיבה בשפה האנגלית. במטלה זו יכתבו התלמידים כתבות למגזין נוער ביתתי במגוון נושאים ויקבלו עליהן משוב. מופיע... see more

מטלת חקר בשפה האנגלית. במשימה זו יחקרו התלמידים קריירות יוצאות דופן במשפחה שלהם. ויציגו את ממצאיהם בעץ משפחתי כחלק מעבודת... see more

משימת חקר בשפה האנגלית. במטלה זו יכירו התלמידים את המושגים המצאה ופטנט, ימלאו שאלון בעקבות אתר אינטרנט המוקדש להמצאות... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מישור החוף התיכון והדרומי... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסעות בזמן – ממדינת מקדש... see more

שאלו בחינה עצמית להערכת הרגלי קריאה: כיצד וכמה אתם קוראים ומהם הרגלי הקריאה שלכם? לקוח מתוך הספר לקרוא עיתון ... ועוד... see more

הפעילות מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסביב לים התיכון", יחידה 2... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסעות בזמן - לאומיות... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסעות בזמן – בונים מדינה... see more

פעילות מקדימה לביקור במוזיאון הייקים בתפן, ובה התלמידים מתוודעים לחווית העלייה לארץ, לתחושת החלוציות ויקיימו ראיון עם... see more

פעילות אנלוגיה בין מים וחשמל, מבוססת על אנימציה מאתר http://faraday.physics.utoronto.ca. מתאימה כפעילות הכנה או פעילות... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מישור החוף התיכון והדרומי... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסעות בזמן – בונים מדינה... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסעות בזמן – בונים מדינה... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסעות בזמן – בונים מדינה... see more

שאלת זיהוי מקומו של הר סיני העסיקה חוקרים רבים. במשימה זו יכירו התלמידים את מגוון הדעות הנוגעות לשאלת זיהוי של הר סיני ,... see more

פעילות בנושא מושב בית יצחק-שער חפר וסיפור הקמתו, בהקשר לעליה החמישית והתיישבות היקים בארץ ישראל. חלק מאתר יקה, שהוקם... see more