MERLOT Materials

Filter by

217-240 of 265 results for: MERLOT Materials

'Explore the new world as a European power in the 15th Century by funding and sending expeditions out into the unknown.... see more

Developed exclusively for iPad and with rich content from the Oxford University Press, this fun, fascinating tool offers... see more

'Created by a certified Speech-Language Pathologist, Articulation Station is a full featured articulation application to... see more

'Developed by Georgia Regents University in conjunction with the Confucius Institute, Hanyu is a fun introduction to the... see more

'This game was developed by Georgia Regents University in conjunction with the Confucius Institute as a fun introduction... see more

War Studies Primer (http://www.warstudiesprimer.org) is an introductory course on the study of war and military history.... see more

'Take a tour of Washington, D.C.—past and present—with 3-D animations of the White House, Capitol Building, and Lincoln... see more

En aquest vídeo, s'introdueix l'aprenent en la pronúncia i l'escriptura del so palatal africat sonor representat per j/g... see more

En aquest vídeo, es proposa fer una pràctica d'un resum sobre un text proposat i se'n dóna una solució model.

En aquest vídeo, es donen les orinetacions bàsiques perquè es perceba la producció del so labiodental, fricatiu, sonor es... see more

En aquest vídeo, es donen les orinetacions bàsiques perquè es perceba la producció del so bilabial oclusiiu sonor, es... see more

En aquest vídeo, es donen les orinetacions bàsiques a l'hora de preparar una intervenció en què s'haja de llegir un text... see more

En aquest vídeo, es donen les orientacions generals, a l'hora de preparar un text perquè es llija en veu alta.

En aquest vídeo, s'inicia l'estudi de la essa sonora tant des del punt de vista fonètic com ortogràfic.

En aquest vídeo, es poden consultar els principals passos perquè es realitze un resum,

Introducció a la diversitat lingüística a la Xina i a la llengua xinesa, sobretot al mandarí.

Visualización de los polígonos de Thiesen-Voronoi

En aquest vídeo s'explica un ús incorrecte de l'infinitiu: l'anomenat "infinitiu substantivat". Va adreçat a persones que... see more

En aquest vídeo s'explica un ús incorrecte del gerundi: l'anomenat "gerundi de posterioritat". Va adreçat a persones que... see more

En aquest vídeo s'explica un ús incorrecte de l'infinitiu: l'anomenat "infinitiu imperatiu". Va adreçat a persones que... see more

Pràctiques sobre els indefinits 'cap', 'res' i el determinant quantitatiu 'gens', usats davant de substantius... see more

Pràctiques sobre els indefinits 'cap' i 'res', usats en oracions interrogatives i condicionals.

Explicació del tipus d'oració en què apareix el pronom relatiu variable 'el qual', les caracterísitiques, els pronoms a... see more

Pràctiques per tal d'assolir l'ús del determinant 'gens d'/de' seguit de substantius incomptables com ara 'sort', 'son' o... see more