MERLOT Materials

Filter by

241-264 of 265 results for: MERLOT Materials

Explicació del concepte d'oració subordinada adjectiva de relatiu, la tipologia d'aquest tipus d'oracions i les formes de... see more

Explicació del concepte d'oració subordinada substantiva de relatiu, les funcions d'aquest tipus d'oració i les formes de... see more

Explicació del tipus d'oració en què apareix el pronom relatiu neutre i les formes de què disposa, d'acord amb el nivell... see more

En aquest vídeo s'explica el concepte de concordança del participi, i també la posició de l'AVL respecte a aquest... see more

Explicació en què s'aprèn com s'expressa la possessió amb els pronoms de relatiu en valencià, ja que difereix del que es... see more

Explicació dels contextos en què es fan servir, amb precisió i correcció, els mots: anomenar/nomenar, renyir/renyar,... see more

Tracta sobre un dels recursos tipogràfics més emprats: la lletra cursiva. S'expliquen els usos principals i d'altres de... see more

Tracta sobre un dels possibles recursos lingüístics de què disposem per a contrarestar el sexisme en el llenguatge,... see more

Explicació dels tipus d'accent i de les regles d'accentuació del valencià. Va adreçat a persones que vulguen preparar els... see more

Explicació dels contextos en què es fan servir, amb precisió i correcció, els mots: citar/esmentar, acomplir/complir,... see more

Tracta sobre possibles recursos lingüístics de què disposem per a contrarestar el sexisme en el llenguatge. Concretament,... see more

Tracta bàsicament sobre la formació del femení en els noms d¿oficis i professions, que és un coneixement necessari per a... see more

Explicació dels contextos en què es fan servir, amb precisió i correcció, els falsos sinònims i doblets lèxics:... see more

Explicació dels contextos en què es fan servir, amb precisió i correcció, els doblets lèxics i els falsos sinònims:... see more

Explicació dels contextos en què es fan servir, amb precisió i correcció, els mots: adreçar/dreçar/endreçar i... see more

Tracta sobre alguns dels recursos tipogràfics més emprats: concretament, les cometes i la lletra versaleta. S'expliquen... see more

Tracta sobre el recurs lingüístic més important de què disposem per a contrarestar el sexisme en el llenguatge,... see more

Tracta sobre els topònims i els exotopònims; el cas especial dels topònims valencians; els noms oficials dels municipis... see more

Conceptos básicos de Teorías y Filósofos pertenecientes a la Filosofía de la Ciencia. Este material está dirigido a... see more

Análisis de materiales fundamentales sobre el reforzamiento de la conducta y control de estímulos así como las técnicas... see more

This web-based resource teaches learners how to recognize and pronounce the letters of the Russian alphabet and how to... see more

Pocket provides a way to save interesting articles, videos and more from the web for later enjoyment. Once saved to... see more

Václav Havel, a Czech president, writer and dissident, was one of the leading dissidents and human rights activists of... see more

Create stunning HTML5 flipbooks, interactive brochures, magazines & catalogs. Upload PDF or design online. The page... see more