MERLOT Materials

Show results for

Filter by

2905-2928 of 2,938 results for: MERLOT Materials

Life and art of Alexander Benua (Alexander Benois), a famous Russian artist,writer, and art critic,  known well for his... see more

שאלו בחינה עצמית להערכת הרגלי קריאה: כיצד וכמה אתם קוראים ומהם הרגלי הקריאה שלכם? לקוח מתוך הספר לקרוא עיתון ... ועוד... see more

תוכנית המציעה דרכי התמודדות מעשיות עם בעיות משמעת כגון חוסר כבוד, חוסר סובלנות, לעג, הצקות ואף אלימות פיזית. בתכנית 4... see more

אתר מאמרים מוהרצאות שילוב סביבת הוראה למידה מקוונת בחינוך החל מ- 2005. האתר כולל תאוריות, הוראה למידה מקוונת בכצה, פורטל... see more

המאמר מציג גישה לחקירה המתבוננת על בית ספר מנקודת מבט של הסביבה המרחבית. מטרת הגישה היא כפולה: ללמוד על טיבה של החוויה... see more

אתר דוידסון אונליין, אתר המציע מגוון פעילויות מדעיות ברשת

בפעילות זו יקראו התלמידים סיפור קומיקס העוסק בבעיה בה נתקלת קבוצת ילדים דתיים וחילוניים המשתתפת באליפות קומיקס. הפעילויות... see more

לקט פעילויות, מאמרים ותכנים בנושא מנהיגות בזמני משבר, שסעים בחברה הישראלית, ומחלוקות ודרכי פתרון בתרבות היהודית. האתר... see more

בקישור זה ניתן למצוא גרסה כתובה ומוקלטת של סיפור העם על הילד הנס מהולנד שסתם באצבעו חור בסכר. מופיע בפינת הסיפור של מערכת... see more

דף המכיל הערכה של הפרוייקטים השונים שהוגשו במסגרת הקול הקורא השני של ות"ת לקידום יישומי טכנולוגיות למידה. הפרוייקטים... see more

הרצאה ראשונה של פרופ' שרה גורי-רוזבנליט במסגרת הקורס "אוניברסיטאות פתוחות: דמוקרטיזציה" של האוניברסיטה הפתוחה. פרופ' שרה... see more

יחידת לימוד מתוקשבת מקיפהעם פעילויות לתלמידי ביה"ס היסודי : נושאי היחידה - קורות חייו של יצחק רבין, הסכמי השלום, ליל... see more

פעילות לתלמידים בנושא יום המורה הלאומי, החל ב-11 בינואר. הפעילות סובבת סביב דמותו של יאנוש קורצ'אק, ועוסקת בתכנים חברתיים... see more

הרצאה של פרופ' שרה גורי-רוזבנליט במסגרת הקורס "אוניברסיטאות פתוחות: דמוקרטיזציה" של האוניברסיטה הפתוחה. פרופ' שרה... see more

מאגר שאלות, הפעלות ועזרים שונים הנוגעים ליחסי הורים, מורים ותלמידים. המאגר לקוח מאתר בין הצלצולים, המוקדש להתמודדות עם... see more

קריאה בעידן הדיגיטלי: מה אומר המחקר ומה נותר לחקור?" הרצאתו של פרופ' יורם עשת, האוניברסיטה הפתוחה, במסגרת מושב הנעילה של... see more

קריאה בעידן הדיגיטלי: מה אומר המחקר ומה נותר לחקור?" הרצאתו של פרופ' יורם עשת, האוניברסיטה הפתוחה, במסגרת מושב הנעילה של... see more

הרצאה אחרונה של פרופ' שרה גורי-רוזבנליט במסגרת הקורס "אוניברסיטאות פתוחות: דמוקרטיזציה" של האוניברסיטה הפתוחה. פרופ' שרה... see more

אנחנו מאמינים שכדי להעניק חווית לימודים מרתקת באמת - לא מספיק רק להגיש. צריך לדעת גם להמחיש! במדור זה תגלו דרך נפלאה... see more

הרצאתו של פרופ' דויד חן, בה הוא מדבר על מהפכת הידע ועל השפעתם של הטכנולוגיות הדיגיטליות על ידע וייצוג ידע, ועל ההבדלים... see more

מבט מצחיק וקצת מוטרף על תולדות עם ישראל, עם המגישה המהממת והמבריקה צנונית, כתב השטחהנועז נצח ישראל, עם עילום שם טוב העד... see more

הפיתוח של סביבת למידה ממוחשבת משמעותית, אינו אקט טריוויאלי של הצגת ידע על גבי מסך המחשב. הוא מחייב את מתכנני הסביבה להכיר... see more

הרצאה שניה של פרופ' שרה גורי-רוזנבליט במסגרת הקורס "אוניברסיטאות פתוחות: דמוקרטיזציה" של האוניברסיטה הפתוחה. פרופ' שרה... see more