MERLOT Materials

Show results for

Filter by

2929-2940 of 2,940 results for: MERLOT Materials

הפיתוח של סביבת למידה ממוחשבת משמעותית, אינו אקט טריוויאלי של הצגת ידע על גבי מסך המחשב. הוא מחייב את מתכנני הסביבה להכיר... see more

הרצאה שניה של פרופ' שרה גורי-רוזנבליט במסגרת הקורס "אוניברסיטאות פתוחות: דמוקרטיזציה" של האוניברסיטה הפתוחה. פרופ' שרה... see more

פעילות העוסקת במחאה לא אלימה ודרכי מחאה לגיטימית במדינה דמוקרטית כחלק מיום הזיכרון ליצחק רבין. הפעילות מיועדת לכיתות... see more

שיעור ראשון בקורס מטפורה בחשיבה חינוכית (10568) של האוניברסיטה הפתוחה. בתחילת השיעור מציגה ד"ר ניבה ולנשטין את נושאי... see more

סרטון קצר בו מציעה הפסיכולוגית חלי ברק שטיין מגוון טכניקות למורים לתכנון דיונים על נושאים רגשיים וחברתיים כגון חרם,... see more

בארצות מערביות דוברות אנגלית מתמטיקה נחשבה באופן מסורתי לתחום 'גברי'. נתונים חדשים המבוססים על מחקרים בקרב סטודנטים... see more

מחקרים עקביים מצביעים על כך שסטודנטים ערבים נתקלים בקשיי הסתגלות רבים באוניברסיטאות ובמכללות, בהשוואה לסטודנטים יהודים.... see more

מאמר וביקורת דידקטיים על הבעיות וההשלכות של מחסור בלימודי נצרות במערכת החינוך הישראלית. חלק מאתר תולדוט של מט"ח.

שמשון הגיבור  -הוא היה גיבור, הוא קרא לדרור, כל העם אהב אותו ואחרי קומבינות מטורפות הצלחנו לארגן. סרטון אנימציה אודות... see more

วารสารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินร์ ในช่วงแรกรวมรวมบทความทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาและห้องสมุด... see more

เป็น web ของ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

研究者の英語力強化に役立つ連載や、学術界の最新情報をお届けす