MERLOT Materials

Show results for

Filter by

25-48 of 55 results for discipline "Agricultural and Natural Resources"

אסטרטגיית המחירים של אופ"ק נחלה הצלחה ב-3 השנים האחרונות והגדילה את הכנסות הנפט של חברות הארגון, אולם ההגנה על המחיר תוך... see more

חמש פעילויות המיועדות לתלמידים לקויי למידה ובהן עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסביב לים התיכון",... see more

אחד התחומים אשר נפגע קשות בימי הלחימה בלבנון 2006 הוא ענף החקלאות. נתונים שפרסם משרד החקלאות על נזקי החקלאות אשר נגרמו... see more

בהתחשב בהתפתחות מגמת מחירי הנפט מאז 1960 מאופיינת תחזית המחירים לשני העשורים הבאים ברמה גבוהה של חוסר ודאות. המאמר בוחן... see more

מידע על המחקר החקלאי בישראל בחמישים שנותיה הראשונות - על החוקר החקלאי הראשון, המחקר המוסדי, יבולי השיא ועל מטרות המחקר... see more

חברת החשמל מנצלת חלק מהמים החמימים הנפלטים לים בתהליך הייצור, לצורר פיתוח חקלאות ימית בסביבת תחנת-כוח קיטורית. הפוטנציאל... see more

כושר התפוקה של אופ"ק (ארגון המדינות המפיקות נפט) לפי PIW - אוגוסט ‏2001 (באלפי חביות): תפוקה בפועל, כושר תפוקה וכושר... see more

על כלכלה של מאגרי דלק ומשאבי נפט מתכלים.

בתולדות המפעל הציוני היה לחקלאות מעמד ייחודי בין כל ענפי המשק. העבודה החקלאית נהנתה ממעמד של הערכה, יוקרה ותמיכה כספית... see more

מידע על הביקוש לגפ"ם (גז פחמימני מעובה), שצפוי לגדול עד לשנת 2010, יותר מהביקוש לנפט: הגידול בביקוש והירידה בייצוא מהמזרח... see more

על הגורמים לקביעת מחיר הנפט.

טבלה ובה מכסות תפוקת הנפט של אופ"ק (במליוני חביות ליום) מיוני 2001 ועד ספטמבר 2001.

ממשלת מצרים צופה שהעלייה בתפוקת הגז והפרויקטים להגברת התפוקה בשדות הנפט הוותיקים יפצו על הירידה הנמשכת בתפוקת הנפט. היא... see more

תעשיית הנפט האיראנית עומדת בפני משבר, לאחר התדרדרות ארוכה שהחלה עם פרוץ המהפכה ב- 1979 ושנמשכה בעת המלחמה עם עיראק. צריכה... see more

החקלאות הישראלית מפרפרת את פרפורי גסיסתה האחרונים. מי שלאורך שנים הייתה הבסיס הכלכלי, הערכי והתרבותי של ישראל, הפכה גורם... see more

על מפיקות, יצואניות ויבואניות הנפט הגדולות בעולם בשנת 2001.

הפרוייקט הראשון לגידול דגי מאכל בערבה, הוקם לפני כ-20 שנה, מאז זרמו מים רבים בבריכות הדגים, וכיום זהו ענף חקלאי משגשג,... see more

קטאר מתכוונת להפוך למובילה בעולם בשימוש בטכנולוגית גל"ן (GTL - Gas to Liquid) לייצור דלק נקי. לסוגי דלק נקיים מאוד... see more

על קרטל אופ"ק - ארגון המדינות המפיקות נפט.

תפוקת הנפט הגלובאלית תגיע לשיאה ב- 2005, כותב קנת ס. דפייס, פרופסור אמריטוס לגיאולוגיה באוניברסיטת פרינסטון. הוא סבור שיש... see more

This course explores the theoretical and empirical perspectives on individual and industrial demand for energy, energy... see more

These lesson plans were developed by the Foundation for Teaching Economics (FTE) which was established to improve... see more

This course is the first subject in the Environmental Policy and Planning sequence. It reviews philosophical debates... see more

This course explores the theory behind and evidence on regulatory, tax, and other government responses to problems of... see more