MERLOT Materials

Show results for

Filter by

25-40 of 40 results for: MERLOT Materials

Tracta bàsicament sobre la formació del femení en els noms d¿oficis i professions, que és un coneixement necessari per a... see more

Tracta sobre possibles recursos lingüístics de què disposem per a contrarestar el sexisme en el llenguatge. Concretament,... see more

Tracta sobre un dels possibles recursos lingüístics de què disposem per a contrarestar el sexisme en el llenguatge,... see more

Tracta sobre el recurs lingüístic més important de què disposem per a contrarestar el sexisme en el llenguatge,... see more

The MLA provides short tutorial videos that help users make the most of the bibliography’s rich metadata and its advanced... see more

Visualización de los polígonos de Thiesen-Voronoi

Introducció a la diversitat lingüística a la Xina i a la llengua xinesa, sobretot al mandarí.

En aquest vídeo, es proposa fer una pràctica d'un resum sobre un text proposat i se'n dóna una solució model.

Lista con los diferentes tipos y razas de perros peludos grandes. Algunos fuertes y robustos, otros altos flacos. Conoce... see more

Tracta sobre els topònims i els exotopònims; el cas especial dels topònims valencians; els noms oficials dels municipis... see more

Tracta sobre un dels recursos tipogràfics més emprats: la lletra cursiva. S'expliquen els usos principals i d'altres de... see more

Tracta sobre alguns dels recursos tipogràfics més emprats: concretament, les cometes i la lletra versaleta. S'expliquen... see more

En aquest vídeo s'explica un ús incorrecte de l'infinitiu: l'anomenat "infinitiu imperatiu". Va adreçat a persones que... see more

En aquest vídeo s'explica un ús incorrecte de l'infinitiu: l'anomenat "infinitiu substantivat". Va adreçat a persones que... see more

Pràctiques per tal d'assolir l'ús del determinant 'gens d'/de' seguit de substantius incomptables com ara 'sort', 'son' o... see more

The purpose of this course is to develop a. Basic conversational abilities (pronunciation, fundamental grammatical... see more