MERLOT Materials

Show results for

Filter by

577-583 of 583 results for: MERLOT Materials

הזמנה לתערוכת פוסטרים "אמן ברוח הרשת" היבטים ערכיים ותרבותיים ברשת סטודנטים לעיצוב שנה א

אתר דוידסון אונליין, אתר המציע מגוון פעילויות מדעיות ברשת

הוראה בסביבת לימוד מרחוק מתאפיינת בעיקר בהפרדה פיזית בין המרצה לסטודנט. הפרדה זו מצביעה על חלל-פסיכולוגי תקשורתי שנוצר... see more

מערך שיעור מקוון זה כולל את הסוגיות הבאות הנוגעות לחיפוש ממוחשב באינטרנט: חיפוש מושכל באינדקס של אתרים ובמנוע חיפוש ,... see more

במערך שיעור זה נלמד על שימוש בלוגיקת חיפוש בוליאנית במאגרי מידע מקוונים. חלק א' : לוגיקת החיפוש המתקדם (אופרטורים... see more

נושא ראשון בקורס מבוא לחינוך מיוחד מקוון במלואו הנלמד במרכז ללימודים אקדמיים

授業について 日本の教育は現在、歴史的な転換点に立っていると言われており、教育行財政もその例外ではなく、大きな改革のときを迎えている。... see more