MERLOT Materials

Show results for

Filter by

601-612 of 612 results for: MERLOT Materials

This video was recorded at Konferenca kibernetska kriminaliteta in digitalna forenzika 2009. Z razvojem in širšo... see more

מאגר חומרי לימוד בנושא הכרזת העצמאות והמבוא ההיסטורי לספר הלימוד "להיות אזרחים בישראל". חלק ממאגר תמיד אזרחות.

מאגר חומרי לימוד בנושא לאום ומדינות לאום, על פי ספר הלימוד להיות אזרחים בישראל. בין החומרים: ציונות, זכויות מיעוט,... see more

מאגר חומרי לימוד המציג גישות שונות בנוגע לצביונה והוויתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. חלק ממאגר תמיד אזרחות,... see more

שנות ה 70 בישראל- על יחס החברה הישראלית לתופעת הנשים המוכות, כפי שמתארת אותה ח"כ [לשעבר] מרשה פרידמן, שהעלתה נושא זה... see more

האתר נועד להעניק כלים יישומים למורים לאזרחות בהוראת המקצוע, ומכיל מאגר מידע עשיר המכיל טקסטים, סרטים, מצגות, תמונות... see more

מגוון חומרי עזר למורים לאזרחות בהוראת המקצוע בנושאים שונים: דמוקרטיה, לאום, בטחון ודמוקרטיה, הגבלת השלטון, הפרדת רשויות,... see more

חומרי הדרכה והכוונה למטלת ההערכה באזרחות. מטלת הביצוע נועדה להשלים את חוויית הלמידה ומאפשרת לקשר באופן מעשי בין הלימודים... see more

מאגר סרטונים בנושאים שונים מאתר תמיד אזרחות, המלווה את ספר הלימוד "להיות אזרחים בישראל". ניתן למצוא קטעי אקטואליה,... see more

באתר ריכוז שאלוני הבגרות באזרחות, הכנה והדרכה אליהם. חלק ממאגר תמיד אזרחות של מט"ח ומשרד החינוך.

מידע עדכני בנוגע לתוכניות הלימודים השונות באזרחות בחטיבה הצעירה והעליונה, בליווי הספר "להיות אזרחים בישראל". חלק מאתר... see more

This video was recorded at Konferenca kibernetska kriminaliteta in digitalna forenzika 2009. Posest – izvorno koncept... see more