MERLOT Materials

Show results for

Filter by

625-628 of 628 results for: MERLOT Materials

מחקר עכשווי מראה שטכנולוגיות Web 2.0 אינן רק מעצבות את האופן שבו סטודנטים בלימודים גבוהים מתחברים לעולם וזה לזה אלא גם... see more

שם הסרט: ICQ המורה למחשבים מבקשת לכתוב עבודה בנושא מורשת ישראל, והתלמידים מתחילים לחפש חומר לעבודה ברשת האינטרנט. בפעילות... see more

מאמר המדבר על ראשית  התקשורת  ההמונית  שהופיעה  במאה  ה-19 בדגם של אחד לאחד - הטלפון, הטלגרף.  בתחילת המאה ה-20  באה... see more

מאמר המדבר על היבטים הקשורים למימושן או אי מימושן של התוחלות והציפיות מתרבות האינטרנט.הטכנולוגיות החדשות ובכללן האינטרנט... see more