MERLOT Materials

Show results for

Filter by

649-660 of 660 results for: MERLOT Materials

This video was recorded at InCo Initiative in Slovene National Council, Ljubljana 2010. The main objectives of the InCo... see more

This video was recorded at OCWC Global Conference, Ljubljana 2014. The OCW Consortium global conference is the annual... see more

This video was recorded at OCWC Global Conference, Ljubljana 2014. The goal of the XLike project is to develop technology... see more

This video was recorded at Predstavitev izjemnih znanstvenih dosežkov 2011 / Presentations of exceptional scientific... see more

This video was recorded at Otvoritvena konferenca 6. okvirnega programa EU (2002 - 2006), Ljubljana 2002. Otvoritvena... see more

This video was recorded at Študentska Arena 07 - Ljubljana. Razmišljate o prvi zaposlitvi ali si želite opravljati staž... see more

This video was recorded at 49. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Etika v slovenskem jeziku, literaturi... see more

This video was recorded at GENDERA Slovenian National Workshop, Ljubljana 2011. By raising awareness in a wide... see more

This video was recorded at Challenge:Future (C:F) Summit 2013, Ljubljana & Bled. In September, a group of exceptional... see more

This video was recorded at Challenge:Future (C:F) Summit 2013, Ljubljana & Bled. In September, a group of exceptional... see more

This video was recorded at Konferenca »Odnosi vednosti: feminizmi, znanost, znanstvenice«, Ljubljana 2011. Prispevek je... see more