MERLOT Materials

Filter by

49-52 of 52 results for: MERLOT Materials

Tracta sobre alguns dels recursos tipogràfics més emprats: concretament, les cometes i la lletra versaleta. S'expliquen... see more

Tracta sobre el recurs lingüístic més important de què disposem per a contrarestar el sexisme en el llenguatge,... see more

Tracta sobre els topònims i els exotopònims; el cas especial dels topònims valencians; els noms oficials dels municipis... see more

B.C. Campus Open Education: Open Textbook Self-Publishing Guide is a practical reference/development tool for individuals... see more