MERLOT Materials

Filter by

8209-8223 of 8,223 results for: MERLOT Materials

דפי הדרכה לבניית שאלון לצרכי סקר או מחקר

נקודת המוצא למרבית פרקי הספר היא ראיית פעולת המורה ברשתות החברתיות וקהילות העמיתים כחלק מהתפתחותו המקצועית והשבחת ההוראה... see more

סקירה על כלים מתוקשבים פתוחים לאוצרות דיגיטלית שניכתבה על ידי המידען עמי סלנט. הבעייה כיום בעולם המידענות וניהול מהתוכן... see more

מאמר העוסק בתהליך של הבניית מידע שבו תלמידים נדרשים לרשום ולסכם באמצעות כלים טכנולוגיים ( טאבלטים או אייפונים) הסברי... see more

אלונה פורקש מדברת על ההצלחה של למידה מקוונת בשילוב המיטבי בין הטכנולוגיה והפדגוגיה. שני ההיבטים מחייבים הכשרה. בהיבט של... see more

מצגת העוגן של ההרצאה בכינוס "מידע 2012 " במלון הילטון תל אביב ה15 למאי 2012 . ההרצאה מציגה הבזקים מהירים בנושאי מאגרי... see more

סקירה של עמי סלנט על מאגרי מידע של עייתונים היסטוריים באינטרנט, חלק א' : מאגרי מידע היסטוריים ישראליים באינטרנט, חלק ב' :... see more

מצגת מתוך הרצאה של יום עיון בנושא מהל מדיה חברתית על הפרקטיקה של התחום .

מצגת של מחב"א על עיצוב מחדש של רשת

מצגת המסבירה את השימוש בחוכמת ההמונים ברשתות חברתיות למתן מענה לשאלות

פרסום ממצאי המחקר על כישלון פרויקט מחשב לכל ילד בפרו מעוררים סערה בעולם התקשוב החינוכי בארץ ובעולם. בסקירה זו רכזנו... see more

วารสารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินร์ ในช่วงแรกรวมรวมบทความทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาและห้องสมุด... see more

早稲田大学図書館で作成している情報検索のガイド(パスファイン

2006年度冬学期講義 「学問と人間」 現在、大学は、第二次大戦後3度目といわれる、大きな変革期に直面しています。第1の変革期は、戦後まもなく、旧制大学から新制大学への移行期であり、第... see more

集めた資料,論文を整理するツール、いろいろあります。自分に合