MERLOT Materials

Show results for

Filter by

83089-83112 of 83,160 results for MERLOT Materials

מאמר נלווה לתערוכה "לגעת במים" : הסבר, תמונות, תרשימים וסרטון אודות חפירת תעלת פנמה, תרומתה למעבר הימי בין חלקי יבשת... see more

בעשור האחרון הוקמו למעלה מ-6580 אתרי טרור. פרופ' גבי וימן מאוניברסיטת חיפה, החוקר את התפשטות אתרי טרור באינטרנט, מסביר על... see more

בתוכנית תוצג העמדה החרדית לגבי נושא העבודה והפרנסה, יוגדר כיצד נתפסת היציאה לעבודה בחברה החרדית. על המצוקה הכלכלית,... see more

בתוכנית תיערך השוואה בין אופי היציאה לעבודה של האוכלוסייה החרדית בישראל לבין אופי היציאה לעבודה של חרדים בקהילות שונות... see more

” מאמר שניכתב על ידי  ד"ר Douglas Reeves, מאנשי החינוך הידועים בארה"ב . הכותב מציע תפיסה פדגוגית אחרת להערכת המיומנויות... see more

מאמר המדבר על התפיסה הקיימת של הקניית מיומנויות מידע מדגישה יותר את עניין ההתמודדות עם כמויות המידע וסינונן, אך לאור... see more

על הסוגים השונים של התנהגות מרדנית, מי נוטה למרוד יותר, הבנים או הבנות, על השפעת סגנון ההורות המרד, ועוד בהרצאתו של ד"ר... see more

המאמר מבקש לבחון באופן ראשוני את פסקי הדין המשמעותיים שניתנו בנושא זכויות פליטים בישראל, ולמקמם בפרדיגמה של מדיניות הגירה... see more

מהן המגמות הצפויות בעתיד למקצוע הסיעוד? על מה יושם הדגש בהכשרת אחיות ומטפלים? פרק מתוך סדרת תוכניות העוסקת בסוגיה-פני... see more

אחד מהתפקידים החשובים שלקחה על עצמה הקהילה ביהדות, בנצרות ובאסלאם הוא מתן חינוך דתי לבניה. בקהילה היהודית שימשו בתפקיד... see more

מחקר עכשווי מראה שטכנולוגיות Web 2.0 אינן רק מעצבות את האופן שבו סטודנטים בלימודים גבוהים מתחברים לעולם וזה לזה אלא גם... see more

פרופ' אברהם רזניק מהמחלקה לאנטומיה וביולוגיה של התא בטכניון אילו תהליכים שעובר העובר בשלבי התפתחותו מרגע היווצרות הביצית... see more

אוסף חומרי לימוד בנושא תקשורת ואזרחות בישראל. בין החומרים: על מאפייני התקשורת בישראל, חופש הביטוי, סדר יום תקשורתי... see more

שם הסרט: ICQ המורה למחשבים מבקשת לכתוב עבודה בנושא מורשת ישראל, והתלמידים מתחילים לחפש חומר לעבודה ברשת האינטרנט. בפעילות... see more

הרצאה מתוך כנס שנערך מטעם מכון בוצריוס באוניברסיטת חיפה, יוני 2006. מרצה: פרופ' זיגפריד וייכנברג - מנהל המכון ללימודי... see more

הרצאה מתוך כנס שנערך מטעם מכון בוצריוס באוניברסיטת חיפה, יוני 2006. מרצה פרופ' זיגפריד וייכנברג - מנהל המכון ללימודי... see more

הרצאות מתוך כנס שנערך מטעם מכון בוצריוס באוניברסיטת חיפה, יוני 2006. מרצים: פרופ' משה צימרמן מהאוניברסיטה העברית... see more

ספר קולי. הספר עוסק בהבטים שונים של דעת קהל: הגדרות של דעת קהל והתהוותה, אמצעי התקשורת, מדיניות, סקרים ודעת קהל.

מאמר המדבר על ראשית  התקשורת  ההמונית  שהופיעה  במאה  ה-19 בדגם של אחד לאחד - הטלפון, הטלגרף.  בתחילת המאה ה-20  באה... see more

פרופ' אריה כוכבי, ראש המכון ללימוד וחקר השואה באוניברסיטת חיפה, מדבר על הדימוי השלילי של ישראל בעיני מדינות העולם השונות... see more

מאמר בנושא לווייני תקשורת. איך משגרים אותם? מה מסלולם? ומה הם משדרים?

מה חלקה של התקשורת בנושא צדק חברתי בישראל, בקיעת סדר היום הציבורי? הפאנל עוסק בשינוי השיח התקשורתי בנושאים חברתיים, על... see more

מאמר המדבר על היבטים הקשורים למימושן או אי מימושן של התוחלות והציפיות מתרבות האינטרנט.הטכנולוגיות החדשות ובכללן האינטרנט... see more