MERLOT Materials

Show results for

Filter by

83929-83952 of 84,607 results for: MERLOT Materials

מאמר זה מציע פרשנות תכליתית של החוק, שקושרת אותו לעקרונות יסוד של אבטחת מידע, המקובלים במדעי המחשב. פרשנות תכליתית זו באה... see more

פעילות בסגנון משפט ציבורי בנושא אלימות בפייסבוק בה יוכלו התלמידים לבחון את הטיעונים של שני צידי המקרה ולהכריע מה פסק הדין... see more

סביבת למידה מתוקשבת לתלמידי בית הספר היסודי בנושא משאב המים בישראל. הסביבה מיועדת לעידוד פעילויות חקר ולמידה בתחום זה,... see more

אביבה רז-שכטר, מנהלת המחלקה למאבק באנטישמיות במשרד החוץ מספרת על פעילות המחלקה ועל מאפייניה של האנטישמיות החדשה הקיימת... see more

מאמר דעה על האיסור הגורף של משרד החינוך על קשרי מורים תלמידים בפייסבוק מגוחך, אבסורדי ומעוגן בתפישות שלא הולמות את המאה... see more

מאגר נתונים על מספר האנשים בעלי גישה לרשת האינטרנט. הנתונים המוצגים: מספר המשתמשים הכולל במדינה ומספר המשתמשים ל-100... see more

לקראת ביקור במוזיאון נזמין את התלמידים להתבונן בתמונה של חפץ או תמונה המוצגים במוזיאון, לשער מה תכליתו ולהקדיש מחשבה... see more

המאמר מנסה לספק הסבר אפשרי לכיליון הגדול מתקופת הפרם. בשלהי תקופת הפרם התרחש מאורע יחיד במינו: כל היבשות התכנסו יחדיו... see more

המאמר דן באוריינות אתית דיגיטאלית, שהיא חלק בלתי נפרד מאזרחות דיגיטאלית עדכנית, תוך הפניית הזרקור אל האוריינות האתית כחלק... see more

האתר עוסק בטכנולוגיות תקשורת שונות ובדרכי העברתן: רדיו, טלפון, טלוויזיה ותקשורת בין מחשבים. האתר הוא פרי שיתוף פעולה בין... see more

התפיסה כי המעבר ממזון נא למזון מבושל מסמלת מעבר מחברה פרימיטיבית לחברה מודרנית מיוחסת לאנתרופולוג קלוד לוי-שטראוס, והיא... see more

התפיסה כי המעבר ממזון נא למזון מבושל מסמלת מעבר מחברה פרימיטיבית לחברה מודרנית מיוחסת לאנתרופולוג קלוד לוי-שטראוס, והיא... see more

נאאוה סמל מארחת את הצייר אבנר כץ על המקורות החברתיים וההיסטוריים שעמדו במהלך השנים מאחורי יצירותיו.

חלקה השני בשיחתם של הצייר אבנר כץ ונאווה סמל על המקורות החברתיים וההיסטוריים שעמדו במהלך השנים מאחורי יצירותיו.

הפעילויות במקבץ זה נועדו להוות הכנה, סיכום והעשרה מדעית לתלמידי חט"ב וחט"ע הצופים ומשתתפים בהצגה "נגד הזרם", אך ניתן... see more

לימור הררי, אחראית על תחום אתיקה ומוגנות ברשת בגף יישומי מחשב, המינהל למדע וטכנולוגיה ובאגף לחינוך היסודי, משרד החינוך,... see more

מתוארת בזאת הצעה לנוהל שימוש בית הספר במדיה חברתית, לצד רציונל והסבר. מטרת הנוהל היא להסדיר את מדיניות ההתנהלות הבית... see more

מתוארת בזאת הצעה לנוהל שימוש בית הספר במדיה חברתית, לצד רציונל והסבר. המאמר מתחלק לשני חלקים: 1 תיאור מקצועי באים היא... see more

חוברת למנחה הורים , תלקיט תכנים , מצגת מידע כללי, מצגת מלווה בסדנה , סרטונים משרד החינוך, משחק גולשים על בטוח, סרטון בקרת... see more

חוברת הדרכה למנחים הכוללת הדרכה בהתמודדות הורית נכונה ובוטחת עם האתגרים של רשת האינטרנט, הערכה כוללת רקע כללי למנחה לסדנת... see more

תלקיט תכנים בנושא גלישה בטוחה נספח לערכת הדרכה אחריות הורית גם ברשת התלקיט כולל קישורים למאמרים מצגות , בלוגים... see more

על פי בדיקה של ארגון הבריאות העולמי תלמידי כיתות ה' בישראל נמצאים במקום הרביעי באחוז התלמידים שנמצאים בדיאטה. ראיון עם... see more

מאמר המתאר את דפוסי השימוש והקנייה של הנוער באינטרנט, רמת החדירה של אינטרנט בקרב בני נוער בישראל דומה לרמת החדירה בצפון... see more

מסמך המתאר את נוף הידע של המורה המקוון המשלב סביבה מקוונת בהוראה למידה ובהתנהלותו החינוכית. במאמר זה מפורט מתווה מדורג של... see more