MERLOT Materials

Show results for

Filter by

84121-84144 of 84,281 results for: MERLOT Materials

לימור הררי, אחראית על תחום אתיקה ומוגנות ברשת במינהל מדע וטכנולוגיה ובאגף לחינוך היסודי, משרד החינוך, מציגה את התפתחותה... see more

הרצאתו של ד"ר יורי כהן מאוניברסיטת ת"א, בנושא שפות וראשית התרגום במזרח הקדום – תקופת הברונזה המאוחרת, אשור, כנען ועוד.

הרצאתו של ד"ר צבי בן-ישי, הממונה על קשרי מטופלים עם הנהלת הקריה הרפואית רמב"ם, בנושא מגיפת השפעת בארץ ובעולם.

הרצאתו של ד"ר צבי בן-ישי, הממונה על קשרי מטופלים עם הנהלת הקריה הרפואית רמב"ם, בנושא מגיפת השפעת בארץ ובעולם.

השיח הפוליטי הישראלי שוצף וקוצף ומעמיד במבחן מתמיד את רמת הסיבולת האישית והחברתית שלנו. היכולת שלנו לספוג ביטויים מקוממים... see more

סקר המציג סדרת  ממצאים ונתונים גולמיים ממחקר שבחן הנגשת מידע לציבור ושירות מקוון באתרי אינטרנט של 50 רשויות מקומיות.... see more

ב - 1871 ייסדו חברי התנועה הטמפלרית מגרמניה את המושבה החקלאית שרונה. עם עליית היטלר לשלטון נהרה הקהילה הטמפלרית אחר... see more

מידע על שירות לקוחות מקוון דרך האינטרנט: מענה אוטומטי, מערכת שאלות ותשובות שכיחות, צ'אט ופורום מקוון ואתרי תמיכה.

דף מידע ובו יישום המתרגל סידור מעגלים בשרשרת שטיינר. היישום מופיע במדור למידה מתוקשבת של מכון דוידסון.

מוסף מיוחד ליומן האקדמי, הבוחן את מוכנות העורף הישראלי למלחמת לבנון 2006. שיחה עם ד"ר אפרים לאור, ראש המגמה לג"ג של אזורי... see more

מוסף מיוחד ליומן האקדמי, הבוחן את מערך השיקולים הביטחוניים במהלך מלחמת לבנון 2006. שיחה עם ד"ר דן שפטן, מרצה בכיר בביה"ס... see more

מוסף מיוחד ליומן האקדמי, הבוחן את עמידותה של התיירות הישראלית לאור מלחמת לבנון 2006. שיחה עם ד"ר יואל מנספלד, ראש המרכז... see more

מוסף מיוחד ליומן האקדמי, הבוחן את ההתנהלות הפוליטית והדיפלומטית לאחר ההכרזה על הפסקת האש בסופה של מלחמת לבנון 2006.... see more

מוסף מיוחד ליומן האקדמי, הבוחן את רמת מעורבותה של איראן במלחמת לבנון 2006. שיחה עם פרופ' אמציה ברעם מומחה לנושא השיעי,... see more

מוסף מיוחד ליומן האקדמי, הבוחן את חוסנה הלאומי של ישראל במהלך מלחמת לבנון 2006. שיחה עם פרופ' ברוך נבו, נשיא המכללה... see more

מוסף מיוחד ליומן האקדמי, הבוחן את התנהלותה של התקשורת במהלך מלחמת לבנון 2006. שיחה עם פרופ' גבי וימן מהחוג לתקשורת באונ'... see more

מוסף מיוחד ליומן האקדמי, הבוחן את ההשלכות החברתיות-תרבותיות של מלחמת לבנון 2006 על הציבור הישראלי. שיחה עם פרופ' עוז... see more

מוסף מיוחד ליומן האקדמי, הבוחן את ההתנהלות הפוליטית והדיפלומטית לאחר ההכרזה על הפסקת האש בסופה של מלחמת לבנון 2006. שיחה... see more

הרצאתה של ד"ר רוני שריג מתוך כנס בשם "השתיקה - רק סייג לחכמה?", שנערך באוניברסיטת חיפה באביב 2006 ועוסק בפניה הרבות של... see more

פרופ' אלי מכטיי, מנהל מחלקת הפה והלסת בקריה הרפואית רמב"ם, מנפץ כמה מיתוסים על שיניים, מספר על הצד היפה והחיובי של... see more

דף מידע ובו סרטון המסביר מסביר כיצד עובד תא דלק מימן, עליו מבוססים כלי רכב המונעים על ידי מימן, וגם כאמצעי לאספקת חשמל.... see more

לאחרונה הכריז ארגון הבריאות העולמי שתאורה מלאכותית מזהמת. מחקר של צוות חוקרים מאוניברסיטת חיפה מחזק את הקביעה הזו: תאורה... see more

דף מידע ובו הרצאה מוסרטת בה מדבר ד"ר ניר שביב מהאוניברסיטה העברית על שינויי אקלים ועל השאלה עד כמה אחראי האדם להתחממות... see more

ההרצאה של לאה, "Eco-Usability – ידידותי למשתמש ולסביבה", עסקה בקשר בין שמישות לאיכות הסביבה, היא היחידה שהתייחסה באמת... see more