MERLOT Materials

Show results for

Filter by

84937-84960 of 86,192 results for: MERLOT Materials

ה-12 באוגוסט נבחר על ידי אירגון האומות המאוחדות כיום הנוער הבין-לאומי.

אתר משרד החינוך העוסק ביום הלאומי לאיטנרנט בטוח, השנה בסימן משפחה ברשת. האתר כולל בתוכו פעיליות והפניות לפעיליות בנושא.

על יוסף ויתקין (1876-1912), ציוני נלהב ומחנך דגול, שהשריש בחניכיו את אהבת ערכי היהדות והערכת נופי ארץ ישראל.

מאמר המתאר את האפשרות לשבט חיות בעלות בשר משובח במיוחד לאכילה. המאמר כולל קישורים למקורות באנגלית. כלול במדור מאגר מדע... see more

מידע ושאלות לתלמידי כיתות ה' - ו' בנוגע לחשמל סטטי. בפעילות זו התלמידים מתבקשים לבצע ניסויים הנוגעים להפקת חשמל סטטי... see more

מה מעמדו האתי ומהם זכויותיו ‏של עובר בן מספר ימים. היחס החוקי והדתי לתאי גזע עובריים במדינות שונות ושל דתות שונות.‏

הרצאה של פרופ' שרה גורי-רוזבנליט במסגרת הקורס "אוניברסיטאות פתוחות: דמוקרטיזציה" של האוניברסיטה הפתוחה. פרופ' שרה... see more

מאמר זה דן בהתיחסות לשילוב המדיה החברתית בהוראת הלמידה בבית הספר בהתבססות על ההבנה שהשינוי המרכזי הוא בהרחבת המושב "כיתה"... see more

הטמעת מדיה חברתית במערכת החינוך,עקרונות יסוד בשילוב מדיה חברתית בהוראה-למידה ובהתנהלות ארגונית בבית הספר

מאמר באנגלית המשתמש בהוכחה ממחקר בן שנתיים וחוקר דוגמאות של פרקטיקת הלמידה במגוון בתי ספר. המאמר מראה שמעודדים היבטים... see more

במסמך מוצג רקע על רשתות חברתיות באינטרנט ונתונים על השימוש של ילדים בהן, עמדות ומחקרים על השפעת השימוש ברשתות חברתיות... see more

על השינויים שחלו במעמדו של הילד בחברה הישראלית, ועל הצמצום שחל באחריות של המדינה לילדיה, כפי שהוא משתקף בתכנית הכלכלית... see more

מידע על הדרכים לחינוך וללימוד של היהודים באתיופיה.

סביבת למידה המלווה לימוד נושא בפיסיקה - יסודות המכניקה. כוללת משימות לתלמידים, פתרונות למשימות, הערכת עמיתים, מחוונים,... see more

חומר לימוד בקורס ספר מתוך סדרה העוסקת במבוא מתמטי,וקטורים,כוחות, החוק הראשון והשני של ניוטון, סטטיסטיקה, אלסטיות, עבודה... see more

חומר לימוד בקורס ספר מתוך סדרה העוסקת במבוא מתמטי,וקטורים,כוחות, החוק הראשון והשני של ניוטון, סטטיסטיקה, אלסטיות, עבודה... see more

האתגר העיקרי של מורים המלמדים בכיתה בה משולבים מחשבים ניידים 1:1 הוא ביצירת שימת לב של התלמידים. כיתה מתוקשבת בה לומדים... see more

אתר לימודי שהוקם ביוזמת ארגון יוצאי מרכז אירופה בתמיכת ועידת התביעות ומשותף לארגון ולמט"ח. האתר מבקש לתת ביטוי לתרבות... see more

מאמר של המורה והמחנכת סמדר סגליס על היתרונות והחסרונות של הפעלת יום מקוון בבתי ספר תיכוניים כשגרה קבועה ומחייבת . "בארץ... see more

חקר שמראה כיצד מורים שעוסקים בחקר רשת מתמודדים עם הנושא ולאיזה מסקנות הם היגיעו ,מורים שהתנסו בפיתוח חקרשת (Webquests)... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מישור החוף התיכון והדרומי... see more

מהם לווינים, מתי הכל התחיל? ומה תרומתם לחברה האנושית כיום?

דף מידע בנושא כוחות פיזיקליים, ובו יישומון המאפשר להדגים ולנתח את השפעת הפעלת כוח על עצם בתנאי מעבדה. מופיע במדור למידה... see more

מצגת מהרצאה שהועברה בשבוע הלאומי לגלישה בטוחה ברשת בשנת תשע"א. המצגת עוסקת בהרחבה ברשתות חברתיות: תקשורת, חברויות, הפצת... see more