MERLOT Materials

Show results for

Filter by

9289-9312 of 9,608 results for MERLOT Materials

סרטון המתאר את המישפחה בעידן החדש שכולה מוקפת בטכנולוגיה חדשה מחשב טלויזה ועוד

קשרי הגומלין בין פדגוגיה לטכנולוגיה. לדבר פרופ' שייזף רפאלי קיימות כמה סיסמאות מקובלות בשיח הקיים, שאנו מקבלים בחיוך... see more

המאמר חושף הרגלי שימוש בלתי רציונאליים במילים בתחומים שונים, עם התמקדות בתחום שילוב הטכנולוגיות החדשות בחינוך. במאמר... see more

סקירה משלימה של מקורות המידע שנוספו בשנת 2011 בפורטל מס"ע אודות טכנולוגיות ניידות ומחשבים ניידים בהוראה ובלמידה . הסקירה... see more

ד"ר אלון הסגל בוחן את קשיי ההסתגלות של בתי הספר לטכנולוגיות החדשות, הכוללות לדוגמה:רשתות חברתיות. השינוי במבנה הפיזי... see more

מאמר העוסק בטכנופוביה שהוכרזה כמחלה החברתית של שנות  ה-90. המונחים סכיזופרניה בינרית* ,  homo roboticus  *infostress... see more

מאמר העוסק בטכנוריאליזם שקורא לאנשים לחשוב באורח  בקורתי על התפקיד שהכלים  והממשקים ממלאים בהתפתחו  ובחיי היום-יום.... see more

מאמרון על  שילוב טלפון נייד בשיעור יכול רק לתרום לחוויית הלמידה בשיעורים הנלמדים בכלל בכיתה ובשיעורי תנ"ך בפרט. "השימוש... see more

בט"ו בשבט תרפ"ה (1925) נערך טקס פתיחת הטכניון בחיפה - על הקמת הטכניון ושנותיו הראשונות, על הטכניון בתקופת היישוב והקמת... see more

מידע על התבוננותו של יאנוש קורצ'אק על הגבול הדק המפריד בין ייאוש לתקווה ועל הרצון המפעיל את האדם, תוך הבאת קטעים מספריו... see more

מאמר זה דן בכניסת האינטרנט לתחומי הפרסום האקדמי, מאמר זה מראה כי חדירת האינטרנט לתרבות האקדמית מגדירה מחדש את יחסי הכוח... see more

ניסיון לקדם יום ארצי בארה"ב המוקדש כולו ללמידה מתוקשבת בכל בתי הספר הולך וצובר תאוצה שם. האירוע המתוכנן נקרא Digital... see more

היום הלאומי לאינטרנט בטוח יתקיים בשנת 2012 בתאריך ה-7 לפברואר הנושא המוביל יהיה "חיבור בין הדורות והלימוד האחד אתהשני... see more

יחידת לימוד מתוקשבת מקיפהעם פעילויות לתלמידי ביה"ס היסודי : נושאי היחידה - קורות חייו של יצחק רבין, הסכמי השלום, ליל... see more

פעילות לתלמידים בנושא יום המורה הלאומי, החל ב-11 בינואר. הפעילות סובבת סביב דמותו של יאנוש קורצ'אק, ועוסקת בתכנים חברתיים... see more

אתר משרד החינוך העוסק ביום הלאומי לאיטנרנט בטוח, השנה בסימן משפחה ברשת. האתר כולל בתוכו פעיליות והפניות לפעיליות בנושא.

הרצאה של פרופ' שרה גורי-רוזבנליט במסגרת הקורס "אוניברסיטאות פתוחות: דמוקרטיזציה" של האוניברסיטה הפתוחה. פרופ' שרה... see more

מאגר שאלות, הפעלות ועזרים שונים הנוגעים ליחסי הורים, מורים ותלמידים. המאגר לקוח מאתר בין הצלצולים, המוקדש להתמודדות עם... see more

מאמר זה דן בהתיחסות לשילוב המדיה החברתית בהוראת הלמידה בבית הספר בהתבססות על ההבנה שהשינוי המרכזי הוא בהרחבת המושב "כיתה"... see more

הטמעת מדיה חברתית במערכת החינוך,עקרונות יסוד בשילוב מדיה חברתית בהוראה-למידה ובהתנהלות ארגונית בבית הספר

מאמר באנגלית  המשתמש בהוכחה ממחקר בן שנתיים וחוקר דוגמאות של פרקטיקת הלמידה במגוון בתי ספר. המאמר מראה שמעודדים היבטים... see more

במסמך מוצג רקע על רשתות חברתיות באינטרנט ונתונים על השימוש של ילדים בהן, עמדות ומחקרים על השפעת השימוש ברשתות חברתיות... see more

מידע על הדרכים לחינוך וללימוד של היהודים באתיופיה.