MERLOT Materials

Show results for

Filter by

9361-9384 of 9,525 results for MERLOT Materials

מאגר סרטוני הוידאו של לקסיקון לתרבות ישראל, ולתרבות והיסטוריה יהודית. הסרטונים נוגעים במגוון תחומים שונים בהגות ותרבות... see more

ציר זמן היסטורי המאגד חומרים בנושאי תרבות יהודית וישראלית מתקופת המשנה והתלמוד ועד לימינו אנו. בציר ניתנת אפשרות לחיפוש... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסעות בזמן – בונים מדינה... see more

חינוך דו-לשוני הוא תוכנית חינוכית חדשנית, בה לומדים ילדים יהודים וערבים בבתי ספר מעורבים. שיחה בין מומחים, החברים בצוות... see more

חינוך דו-לשוני הוא תוכנית חינוכית חדשנית, בה לומדים ילדים יהודים וערבים בבתי ספר מעורבים. שיחה בין מומחים, החברים בצוות... see more

משימ בלשון והבעה בה התלמידים אוספים משפטים בהם משובצים מאזכרים מכל הסוגים שנלמדו. בסוף התהליך התלמידים בונים "חידון" קצר... see more

הקורס נועד להקנות לסטודנטים הבנה של מבנה השפה, של תפקודיה ושל התהליכים העיקריים המתרחשים בה. הסטודנטים יכירו את עקרונות... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסעות בזמן – בונים מדינה... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסעות בזמן – בונים מדינה... see more

סביבת למידה העוסקת בסיפור מגדל בבל מספר בראשית, פרק י"א. לקוח מאתר עלילות הראשית, המיועד לשרת מורים ותלמידים הניגשים... see more

עיבוד לקומיקס של מגילת אסתר המותאם לפרקי תכנית הלימודים לכיתות ו' במקרא (ספר מלכים), וכולל דפי עבודה עם שאלות לגבי תוכן... see more

ראיון עם פרופ' סמי סמוחה, דיקן הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת חיפה שחוקר את היחסים בין יהודים וערבים כבר יותר מ-30 שנה... see more

פרק בסדרת דיונים בעקבות מחקרו של פרופ' סמי סמוחה מאוניברסיטת חיפה, שהוביל לפיתוח כלי מחקרי חדשני לאיתור ובדיקת חילוקי... see more

פרק בסדרת דיונים בעקבות מחקרו של פרופ' סמי סמוחה מאוניברסיטת חיפה, שהוביל לפיתוח כלי מחקרי חדשני לאיתור ובדיקת חילוקי... see more

פרק בסדרת דיונים בעקבות מחקרו של פרופ' סמי סמוחה מאוניברסיטת חיפה, שהוביל לפיתוח כלי מחקרי חדשני לאיתור ובדיקת חילוקי... see more

פרק בסדרת דיונים בעקבות מחקרו של פרופ' סמי סמוחה מאוניברסיטת חיפה, שהוביל לפיתוח כלי מחקרי חדשני לאיתור ובדיקת חילוקי... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסעות בזמן – בונים מדינה... see more

האתר מרכז חומרי עיון, סרטים ומידע נוסף בנוגע לזהות היהודית בעולם ובישראל, ועל תפקידה כגורם מעצב במדינת ישראל. חלק ממאגר... see more

האם המדע יכול ללמד אותנו על נבכי נפשנו? פרופ' הרב דני הרשקוביץ מהפקולטה למתמטיקה בטכניון מספר על השפעת המדע על האמונה... see more

התכונות המיוחסות לכל אחד מהמינים הן אלה שמכתיבות את האופנה. ההבדלים בין אופנת הגברים לאופנת הנשים משקפים אפיונים והעדפות... see more

מבט מצחיק וקצת מוטרף על תולדות עם ישראל, עם המגישה המהממת והמבריקה צנונית, כתב השטחהנועז נצח ישראל, עם עילום שם טוב העד... see more

מאמר - מה הם פרדוקסים? ההפתעה שבפרדוקסים היא יכולתם להוכיח דבר אשר אנו בטוחים שאיננו נכון. כיצד קורה הדבר?

הרצאתו של ד"ר שלמה שאלתיאל על הממצאים החדשים הנוגעים לשני אירועים שחשיבותם ומקומם בתולדות יהודי בולגריה הם בלתי רגילים-... see more

על האוניברסיטה העברית והטכניון שהוקמו כחלק מחזונה של הציונות להפוך את ארץ ישראל למרכז תרבותי ומדעי.