MERLOT Materials

Show results for

Filter by

93817-93840 of 94,445 results for: MERLOT Materials

מאמר העוסק ברקע ובסיבות לבישול אוכל. המאמר מופיע במדור מאגר מדע באתר מכון דוידסון.

מאמר על חשמל - תפקידו ותרומתו

מאגר חומרי לימוד בנושא חשיבות ומהות הדמוקרטיה בחברה האזרחית. בין החומרים: עקרונות המשטר הדמוקרטי, תרבות פוליטית, ועוד.... see more

במרבית חטיבות הביניים בישראל מופעלת שיטת ההקבצה – חלוקת התלמידים למספר רמות לימוד. חלוקה זו אמורה לאפשר הוראה מותאמת... see more

ראיון עם פרופ' אדיר כהן (ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת חיפה) על סטריאוטיפים מיניים בספרות ילדים; מעמדה של האישה-האם-הרעיה... see more

מאמרון של ג' יי הורוויץ על התייחסויות פחות או יותר תדירות לנסיון הלא תמיד מוצלח לשלב את האינטרנט בתהליך הלמידה.

מאמר של גילה בן הר הלמידה ההפוכה, , היא סגנון שמחייב את התלמידים להיות מעורבים יותר בתהליך הלמידההרעיון המרכזי מאחורי... see more

מאמר העוסק בתהליך של הבניית מידע שבו תלמידים נדרשים לרשום ולסכם באמצעות כלים טכנולוגיים ( טאבלטים או אייפונים) הסברי... see more

מאמר זה מדגיש את התרומות העיקריות של גיליון זה בנושא ויסות עצמי של למידה ומספק כיוונים חדשים לעבודה תיאורטית ואמפירית... see more

אלונה פורקש מדברת על ההצלחה של למידה מקוונת בשילוב המיטבי בין הטכנולוגיה והפדגוגיה. שני ההיבטים מחייבים הכשרה. בהיבט של... see more

מאמר המדבר על זה שכדאי להביט לעתים גם מעבר לדפוסים המסורתיים של התפתחות מקצועית ולראות אמצעים אחרים היכולים ליצור... see more

מדור חדש המציע יישומונים וחומרי לימוד מתוקשבים למורים ותלמידים

הדיווחים של המורה רותי בן-ישי חושפים כיתות אמיתיות המשלבות מחשבים ניידים, עם כישלונות לצד הישגים, ולא מעט תסכולים. ולכן... see more

מאמרון המדבר על למידה עצמית פעילה מאפשרת למידה משמעותית ומסועפת, למידה בעלת מכוונות עצמית מכינה את הלומד אל העתיד בו בוא... see more

המורה והמחנכת אורנית פרידמן מתארת את הסביבה הלימודית המקוונת מבוססת Google Site אותה תכננה לצורך למידה עצמית בבית ולא... see more

למידה שיתופית המכילה משימת עבודה לתלמידים כיצד לעבוד עם גוגל דוקס , כיצד ניכנסים לגוגל דוקס , כיצד מכינים מסמך בגוגל... see more

המחקר הנוכחי שנערך בכיתות ו' בטייואן בדק את השימוש במחשבים ניידים מיני (netbook) בהוראת אנגלית בביה"ס יסודי. במחקר הנוכחי... see more

מחקר הדן בתרבויות האינטרנט הדגיש את המגע החברתי ברשת. ארבע סיבות שעלו במחקר ובתיעוד הפופולארי אשר בגינן ראוי לדון בשתיקה... see more

זיהוי קרינת אינפרא אדום בעזרת מצלמת וידאו

בדיקת העמידות של אלומיניום לעומת חומרים אחרים

כיצד לבנות אלקטרוסקופ מבקבוק קנקל

כיצד לבנות גשר יציב משמונה מוטות