MERLOT Materials

Filter by

49-71 of 71 results for: MERLOT Materials

Explicació dels contextos en què es fan servir, amb precisió i correcció, els mots: anomenar/nomenar, renyir/renyar,... see more

Tracta sobre un dels recursos tipogràfics més emprats: la lletra cursiva. S'expliquen els usos principals i d'altres de... see more

Tracta sobre un dels possibles recursos lingüístics de què disposem per a contrarestar el sexisme en el llenguatge,... see more

Explicació dels tipus d'accent i de les regles d'accentuació del valencià. Va adreçat a persones que vulguen preparar els... see more

Explicació dels contextos en què es fan servir, amb precisió i correcció, els mots: citar/esmentar, acomplir/complir,... see more

Tracta sobre possibles recursos lingüístics de què disposem per a contrarestar el sexisme en el llenguatge. Concretament,... see more

Tracta bàsicament sobre la formació del femení en els noms d¿oficis i professions, que és un coneixement necessari per a... see more

Explicació dels contextos en què es fan servir, amb precisió i correcció, els falsos sinònims i doblets lèxics:... see more

Explicació dels contextos en què es fan servir, amb precisió i correcció, els doblets lèxics i els falsos sinònims:... see more

Explicació dels contextos en què es fan servir, amb precisió i correcció, els mots: adreçar/dreçar/endreçar i... see more

Tracta sobre alguns dels recursos tipogràfics més emprats: concretament, les cometes i la lletra versaleta. S'expliquen... see more

Tracta sobre el recurs lingüístic més important de què disposem per a contrarestar el sexisme en el llenguatge,... see more

Tracta sobre els topònims i els exotopònims; el cas especial dels topònims valencians; els noms oficials dels municipis... see more

Conceptos básicos de Teorías y Filósofos pertenecientes a la Filosofía de la Ciencia. Este material está dirigido a... see more

Análisis de materiales fundamentales sobre el reforzamiento de la conducta y control de estímulos así como las técnicas... see more

Material de Flipped Learning Auxiliar de Metodología de la Investigación para realizar tesis de posgrado en Artes y... see more

Material didáctico de Flipped Learning. Enseñanza del Método Time para elaborar Tesis de Posgrado en Artes y Diseño

Pocket provides a way to save interesting articles, videos and more from the web for later enjoyment. Once saved to... see more

Live professional 1-to-1 online Mandarin Chinese lessons at your fingertips. Learn Mandarin with ease. For kids (aged 5+)... see more

Create stunning HTML5 flipbooks, interactive brochures, magazines & catalogs. Upload PDF or design online. The page... see more

The aim of “Exploring Emerging Technologies for Lifelong Learning and Success (#EmTechMOOC)” is to identify the value and... see more

B.C. Campus Open Education: Open Textbook Self-Publishing Guide is a practical reference/development tool for individuals... see more

The Open Research Library (ORL) will eventually contain a scholarly collection of 20,000+ Open Access books available to... see more