MERLOT Materials

Show results for

Filter by

25-31 of 31 results for: MERLOT Materials

חומרים מתוך הקורס פרקי תלמוד. הקורס עוסק בכמה תחומים ומאפשר ללומד להיפגש עם מקורות מתחומים שונים - בית המשפט, חג הסוכות,... see more

פרופ' פו יואו-דה ראש המרכז ללימודי יהדות ולימודים בין-דתיים באוניברסיטת שאנדונג, סין מדבר על האתגרים שעומדים בפני תושבי... see more

החלק השני בתכנית בהנחיית פרופ' אדיר כהן בנושא מיתוסים באספקטים שונים של היהדות והישראליות: חינוך, תרבות, ארץ-ישראל וכד'.

תכנית בהנחיית פרופ' אדיר כהן בנושא מיתוסים באספקטים שונים של היהדות והישראליות: חינוך, תרבות, ארץ-ישראל וכד'.

מה כתוב במקרא, במשנה ובתלמוד על יום כיפור ועל עשרת ימי תשובה? פרופ' שולמית ולר מהחוג לתולדות ישראל באוניברסיטת חיפה עם... see more

ראש השנה, אחד החגים החשובים במסורת העכשווית, כמעט ולא מוזכר בתנ"ך. ד"ר יונתן בן דב מהחוג למקרא באוניברסיטת חיפה מסביר מתי... see more

תעשיית היין המקומית בת למעלה מ-5000 שנה, כאשר כבר בתקופה הקדומה נחשב היין מצרך עממי מקובל המיוצא למצריים. בתכנית נבחן... see more